Centrum Sztuki Dziecka to miejsce bardzo ważne na mapie edukacyjnej nie tylko Poznania. Wiele działań podejmowanych przez tę instytucję ma charakter ogólnopolski, czy międzynarodowy. W ofercie CSD znajdują się festiwale, spektakle i koncerty, warsztaty twórcze i inne wydarzenia artystyczne. Dwa największe statutowe działania to Biennale Sztuki dla Dziecka i Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!

read more

Pandemia wpływa nie tylko na gospodarkę, instytucje, kulturę, nasze zachowania. Zmiany dotyczą także edukacji. Pozytywnym skutkiem pandemii jest to, że szkoły zaczęły korzystać z technologii. Szansą jest rozpoczęcie szerokiej dyskusji o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, zapaści systemu, a także o nowej roli, jaka być może niedługo przypadnie w nim nauczycielkom i nauczycielom. O kryzysie i jak sobie z nim radzić z Tomaszem Bilickim, pedagogiem i certyfikowanym interwentem kryzysowym, rozmawiają Justyna (Inka) Ilasz i Wiktoria Niedzielska – Galant.

read more

Żyjemy w świecie w którym bogactwo i intensywność wymiany myśli przekracza już od dawna granice zasięgu języków narodowych. Żyjemy również w kraju, w którym monoetniczność pozbawia nas z gruntu wrażliwości na wielokulturowość z jaką na co dzień stykają się osoby w innych krajach a perspektywicznie będą mieć styczność nasze przyszłe pokolenia.

read more

Entuzjastki były grupą feministycznych działaczek z połowy XIX wieku skupionych wokół Polki – Narcyzy Żmichowskiej. Twierdziły, że kobiety, dzięki edukacji i nauce mogą osiągnąć wolność i szczęście. Ten ruch był jasnym emancypacyjnym sygnałem dla kobiet – że mają prawo uczyć się, zdobywać zawód i mieć wpływ na losy świata.

read more
Verified by MonsterInsights