Ewa Bachman

Absolwentka studiów filozoficznych na Uniwersytecie Wrocławskim, od ponad 10 lat kierownik prowadzonej przez organizację pozarządową Świetlicy Środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej, koordynatorka wielu projektów społecznych, facylitatorka transformacji konfliktu metodą Nansen Center for Peace and Dialogue, socjoterapeutka, trenerka, absolwentka XI edycji Programu Liderzy PAFW. Prezes Fundacji Ja, Nauczyciel.

Iwona Chmura-Rutkowska

Pedagożka, socjolożka. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM. Autorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania(się) tożsamości rodzajowej, problemu przemocy ze względu na płeć oraz krytycznych analiz dyskursu kobiecości i męskości w kulturze popularnej, programach szkolnych i potocznych narracjach. Kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej. Recenzentka do spraw równości podręczników do edukacji elementarnej wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przewodnicząca Rady Fundacji Ja, Nauczyciel.

Anna Dąbrowska

Nauczycielka języka polskiego i języka angielskiego, a także prezeska lokalnego koła gospodyń. Od lat łączy pracę z działalnością społeczną; zajmuje się planowaniem i organizowaniem różnych form aktywności kulturalnej i oświatowej dzieci i młodzieży oraz wspieraniem rozwoju społecznego i kulturalnego w mojej miejscowości. Członkini Zarządu Fundacji Ja, Nauczyciel. Prywatnie mama siódmoklasistki, wielbicielka kotów, dobrej muzyki, kultury krajów anglojęzycznych, literatury fantasy i tradycyjnych potraw regionalnych.

Agnieszka Jankowiak-Maik

Nauczycielka i aktywistka edukacyjna, znana w sieci jako „Babka od histy”. Wiceprzewodnicząca rady fundacji Ja, nauczyciel. Redaktorka naczelna portali internetowych Ciekawostki Historyczne i Twoja Historia. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu, autorka prac naukowych z zakresu dydaktyki historii oraz najnowszej historii Polski. Tutorka i trenerka Odysei Umysłu. Organizatorka licznych akcji społecznych, działaczka na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Przez 3 lata członkini Komitetu Centralnego Olimpiady Historycznej dla Gimnazjalistów. Wyróżniona w konkursie Wielkopolski Nauczyciel Roku. Dwukrotnie uzyskała Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania.

Andrzej Konieczny

Sekretarz gminy wiejskiej, prowadzi działania edukacyjne w Fundacji Fabryka Pomysłów, współrealizator Rodzinnego Pikniku Naukowego w Piaskach, koordynator projektów: „Kształcimy dla przyszłości. Podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szelejewie” nr wniosku: RPWP.08.01.02-30-0344/16 , „Akademia Równych Szans” ;”Einstein na starcie”; realizator gminny projektu- Cyfrowy rozwój samorządów – nowe obszary świadczenia e-usług w 14 gminach województwa wielkopolskiego wolontariusz Fundacji Fabryka Pomysłów. Wiceprezes Fundacji Ja, Nauczyciel.

Marcin Korczyc

Absolwent filozofii na UAM w Poznaniu, dziennikarz, publicysta, menadżer oświaty, nauczyciel historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, wychowawca, tutor, trener, działacz NGO, jeden z liderów ruchu JaNauczyciel, współtwórca i jeden z liderów NOoE – Obywatelskich Narad o Edukacji, absolwent XI edycji Programu Liderzy PAFW, wiceprezes Fundacji Ja, Nauczyciel.

Marek Mendel


Dyrektor PSP Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach gm. Radłów, Uczestnik wizyty studyjnej w USA „International Visitor Leadership Program” – 2013 r., menadżer oświaty, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, uczestnik III edycji programu Szkoła Liderów, edukator w programie „Nowa Szkoła”, lider i ekspert Programu Równać Szanse Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, nauczyciel informatyki i marketingu w działalności handlowej, członek rady Fundacji Ja, Nauczyciel.

Emilia Ogonowska-Jaroń

Oboistka, sopranistka, teoretyk muzyki,  pedagog, konferansjerka, animatorka kultury. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu, oraz podyplomowych studiów z Retoryki funkcyjnej, emisji i rehabilitacji głosu w Warszawie. Koncertuje w kraju i zagranicą. Nauczycielka w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. Członkini Zarządu Fundacji Ja, Nauczyciel. Autorka bloga e-muzycy.pl oraz artykułów publikowanych na łamach „Ruchu Muzycznego” i serwisów internetowych poświęconych muzyce.

Dagmara Rucińska

Pedagog, oligofrenopedagog, samorządowiec, sołtys Sołectwa Michałowo, wolontariuszka Fundacji Totus Tuus, członek Rady Fundacji Ja, Nauczyciel. Zaangażowana w proces zmiany w systemie edukacji. Druga kadencja w Radzie Gminy Piaski jako przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Pomocy Społecznej. Dyrektor Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej, uczestnik Akademii Samorządowej Fundacji Batorego.

Andrzej Smoliński

Ekspert, coach, trener pracujący z przedsiębiorstwami społecznymi, doradca biznesowy i specjalistyczny. W ciągu ostatnich 10 lat menadżer marketingu, dyrektor ds. Rozwoju Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz zastępca dyrektora Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej Urzędu Miasta Szczecin. Z zamiłowania i wykształcenia filozof, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wiceprezes zarządu 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o. o., prezes Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów, wiceprzewodniczący Rady Fundacji Ja, Nauczyciel.Joanna Zator-Skórska

Architektka z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń, nauczycielka i egzaminatorka w zawodach architektonicznych i budowlanych, naukowiec i racjonalizatorka, a w wolnym czasie artystka i dizajnerka. Doktor nauk technicznych w specjalnościach architektura i urbanistyka. Autorka artykułów naukowych. Członkini zarządu Fundacji Ja Nauczyciel.