Iwona Chmura-Rutkowska

Pedagożka, socjolożka. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM. Autorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania(się) tożsamości rodzajowej, problemu przemocy ze względu na płeć oraz krytycznych analiz dyskursu kobiecości i męskości w kulturze popularnej, programach szkolnych i potocznych narracjach. Kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej. Recenzentka do spraw równości podręczników do edukacji elementarnej wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przewodnicząca Rady Fundacji Ja, Nauczyciel.

Agnieszka Jankowiak-Maik

Nauczycielka i aktywistka edukacyjna, znana w sieci jako „Babka od histy”. Wiceprzewodnicząca rady fundacji Ja, nauczyciel. Redaktorka naczelna portali internetowych Ciekawostki Historyczne i Twoja Historia. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu, autorka prac naukowych z zakresu dydaktyki historii oraz najnowszej historii Polski. Tutorka i trenerka Odysei Umysłu. Organizatorka licznych akcji społecznych, działaczka na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Przez 3 lata członkini Komitetu Centralnego Olimpiady Historycznej dla Gimnazjalistów. Wyróżniona w konkursie Wielkopolski Nauczyciel Roku. Dwukrotnie uzyskała Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania.

Marcin Korczyc

Absolwent filozofii na UAM w Poznaniu, dziennikarz, publicysta, menadżer oświaty, nauczyciel historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, wychowawca, tutor, trener, działacz NGO, jeden z liderów ruchu JaNauczyciel, współtwórca i jeden z liderów NOoE – Obywatelskich Narad o Edukacji, absolwent XI edycji Programu Liderzy PAFW, wiceprezes Fundacji Ja, Nauczyciel.

Andrzej Smoliński

Ekspert, coach, trener pracujący z przedsiębiorstwami społecznymi, doradca biznesowy i specjalistyczny. W ciągu ostatnich 10 lat menadżer marketingu, dyrektor ds. Rozwoju Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz zastępca dyrektora Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej Urzędu Miasta Szczecin. Z zamiłowania i wykształcenia filozof, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wiceprezes zarządu 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o. o., prezes Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów, wiceprzewodniczący Rady Fundacji Ja, Nauczyciel.