Iwona Chmura-Rutkowska

Pedagożka, socjolożka. Adiunktka na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo zajmuje się krytyczną analizą kultury oraz codzienności w instytucjach edukacyjnych w kontekście problemu wykluczenia, dyskryminacji i przemocy. Kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów badawczych i społecznych z zakresu przeciwdziałania przemocy motywowanej stereotypami, edukacji antydyskryminacyjnej oraz studiów nad historią edukacji dziewcząt i kobiet. Współpracowniczka instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz równego traktowania. Autorka zajęć i warsztatów antydyskryminacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM i zespołu projektu „Gdy Nauka jest Kobietą UAM”, wiceprzewodnicząca zespołu projektu „UAM dla Najlepszych”. Ekspertka w Zespole ds. Polityki Równości i Różnorodności Miasta Poznania oraz Zespole do spraw Strategii Rozwoju Polityki Oświatowej Miasta Poznania. Przewodnicząca Rady Fundacji Ja, Nauczyciel.

Inka (Justyna) Ilasz

Nauczycielka języka polskiego, aktorka, przez wiele lat prowadząca „Poranki literackie” dla dzieci w księgarni „Z bajki”, absolwentka Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej, aktywistka edukacyjna, autorka i koordynatorka różnego rodzaju projektów edukacyjnych i antydyskryminacyjnych, realizatorka licznych przedstawień z dziećmi i młodzieżą, trenerka  Odysei Umysłu (jej drużyna w 2017 r. zdobyła 11. miejsce na świecie) wychowawczyni, redaktorka Young Face.TV. Dwukrotnie otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania, członkini rady fundacji Ja, Nauczyciel.

 

Agnieszka Jankowiak-Maik

Nauczycielka w państwowej szkole średniej i aktywistka edukacyjna, znana w sieci jako „Babka od histy”. Redaktorka naczelna portali internetowych Ciekawostki Historyczne i Twoja Historia, publicystka portalu Lubimy Czytać. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu, autorka prac naukowych z zakresu dydaktyki historii oraz najnowszej historii Polski. Tutorka i trenerka Odysei Umysłu. Organizatorka licznych akcji społecznych (m.in. współorganizatorka Łańcuchów Światła w czasie strajku nauczycieli 2019, pikiet i pikników edukacyjnych, organizatorka akcji „Powtórka w parku”, „Debata w Teatrze Polskim: Polska szkoła nie przygotowuje do życia w XXI wieku” i innych) działaczka na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego (m.in. poprzez współpracę w Iustitia Polska „Prawo warte Poznania”, uczestniczka warsztatów „Najlepsza lekcja WOS” na Pol`n`rock Festival 2019, promotorka akcji profrekwencyjnych itp). Przez 3 lata członkini Komitetu Centralnego Olimpiady Historycznej dla Gimnazjalistów, obecnie Olimpiady Historycznej Juniorów. Jedna z inicjatorek Narad Obywatelskich o Edukacji.  Wyróżniona w konkursie Wielkopolski Nauczyciel Roku. Dwukrotnie nagradzana przez Prezydenta Miasta Poznania. Laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej 2020 “Za naprawianie Świata”.

Sylwia Jaskulska

prof. UAM dr hab., pedagożka, pracuje w Laboratorium Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka, współautorka i współredaktorka kilku książek o szkole (np. S. Jaskulska, Ocena zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów, S. Jaskulska, Rytuał przejścia. Młodzież szkolna na progu edukacyjnym, M. Dudzikowa, S. Jaskulska (red.), Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?) i kilkudziesięciu innych tekstów. Członkini Uniwersyteckiego Ośrodka Koordynacyjno – Programowego Kształcenia Nauczycieli. Zastępczyni redaktor naczelnej „Rocznika Pedagogicznego”. Honorowa Ambasadorka oddolnej ogólnopolskiej inicjatywy edukacyjnej Rok Relacji w Edukacji. Redaktorka naukowa serwisu oświatowego Ja, Nauczyciel’ka. Pasjonatka dramy edukacyjnej. Mama Szymona i Bartosza.

 

 

Wiktoria Niedzielska – Galant

Psycholog, trener, wykładowca i praktyk. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie – społeczna psychologia kliniczna, od lat pracuje jako ekspert z dyrektorami i nauczycielami, projektuje i wdraża systemowe procedury usprawniające działanie placówek /w tym zarządzanie kryzysowe/. Ma ponad 10 lat doświadczenia w pracy z uczniami z zaburzeniami zachowania i demoralizacją (MOS). Lider zespołów wychowawczych i nauczycielskich, autor programów wychowawczych i wspierających uczniów z trudnościami. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu nowych placówek oświatowych, wprowadzając innowacyjne standardy pracy. Współtwórca i opiekun merytoryczny 3 edycji Międzynarodowej Konferencji EDUKACJA INNOWACJA.

 

 

Marcin Korczyc

Absolwent filozofii na UAM w Poznaniu, dziennikarz, publicysta, menadżer oświaty, nauczyciel historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, wychowawca, tutor, trener, działacz NGO, jeden z liderów ruchu Ja Nauczyciel, współtwórca i jeden z liderów NOoE – Obywatelskich Narad o Edukacji, absolwent XI edycji Programu Liderzy PAFW, prezes Fundacji Ja, Nauczyciel.

 

Marek Mendel

Dyrektor PSP Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach gm. Radłów, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli nr MENiS/8476/eks, uczestnik III edycji programu Szkoła Liderów – 2005 r. Lider i Ekspert Programu Równać Szanse Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, uczestnik wizyty studyjnej w USA „International Visitor Leadership Program” – 2013 r. Edukator „Nowa Szkoła gr. 1000/2, koordynator m.in. programów: Równać Szanse, Wyrównywanie szans edukacyjnych – projekt „Kuźnia przedsiębiorczości”, Ośrodek Kariery. Koordynator wizyt studyjnych młodzieży do Hiszpanii, Niemiec, Turcji na Cypr i Ukrainę. Członek rady fundacji Ja Nauczyciel.

 

Andrzej Smoliński

Ekspert, coach, trener pracujący z przedsiębiorstwami społecznymi, doradca biznesowy i specjalistyczny. W ciągu ostatnich 10 lat menadżer marketingu, dyrektor ds. Rozwoju Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz zastępca dyrektora Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej Urzędu Miasta Szczecin. Z zamiłowania i wykształcenia filozof, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wiceprezes zarządu 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o. o., prezes Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów, wiceprzewodniczący Rady Fundacji Ja, Nauczyciel.

 

Dariusz Sochacki

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister filologii angielskiej, aktywny nauczyciel, lektor, korepetytor, moderator grupy i wiceprezes fundacji Ja, nauczyciel, założyciel i właściciel platformy edukacyjnej Eurudyta. Prywatnie syn, brat i tata.

 

Janusz Walczak

Historyk, WOS-wiec. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 im. A.Mickiewicza w Drawsku Pomorskim., ZSP w Drawsku Pomorskim. Członek chóru Canto Libero i prezes MLUKS „LIDER”. Społecznik i propagator historii i Unii Europejskiej w środowisku lokalnym. Członek zarządu fundacji Ja, Nauczyciel.