Iwona Chmura-Rutkowska

Pedagożka, socjolożka. Adiunktka na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo zajmuje się krytyczną analizą kultury oraz codzienności w instytucjach edukacyjnych w kontekście problemu wykluczenia, dyskryminacji i przemocy. Kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów badawczych i społecznych z zakresu przeciwdziałania przemocy motywowanej stereotypami, edukacji antydyskryminacyjnej oraz studiów nad historią edukacji dziewcząt i kobiet. Współpracowniczka instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz równego traktowania. Autorka zajęć i warsztatów antydyskryminacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM i zespołu projektu „Gdy Nauka jest Kobietą UAM”, wiceprzewodnicząca zespołu projektu „UAM dla Najlepszych”. Ekspertka w Zespole ds. Polityki Równości i Różnorodności Miasta Poznania oraz Zespole do spraw Strategii Rozwoju Polityki Oświatowej Miasta Poznania. Przewodnicząca Rady Fundacji Ja, Nauczyciel. 

Beata Adamczyk – Durczewska

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Śląskim. Polonistka, oligofrenopedagożka i specjalistka ds Public Relations. Nauczycielka z wyboru i przekonania. Wychowawczyni. Mentorka Nauczycielskiej Akademii Internetowej  – CEO – chętnie dzieląca się swoimi doświadczeniami z dziedziny Oceniania Kształtującego i Kompetencji Kluczowych. Inspirująca kreatywność dzieci Trenerka Odysei Umysłu.

Inka (Justyna) Ilasz

Nauczycielka języka polskiego, aktorka, przez wiele lat prowadząca „Poranki literackie” dla dzieci w księgarni „Z bajki”, absolwentka Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej, aktywistka edukacyjna, autorka i koordynatorka różnego rodzaju projektów edukacyjnych i antydyskryminacyjnych, realizatorka licznych przedstawień z dziećmi i młodzieżą, trenerka  Odysei Umysłu (jej drużyna w 2017 r. zdobyła 11. miejsce na świecie) wychowawczyni, redaktorka Young Face.TV. Dwukrotnie otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania, członkini rady fundacji Ja, Nauczyciel.

 

Sylwia Jaskulska

prof. UAM dr hab., pedagożka, pracuje w Laboratorium Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka, współautorka i współredaktorka kilku książek o szkole (np. S. Jaskulska, Ocena zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów, S. Jaskulska, Rytuał przejścia. Młodzież szkolna na progu edukacyjnym, M. Dudzikowa, S. Jaskulska (red.), Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?) i kilkudziesięciu innych tekstów. Członkini Uniwersyteckiego Ośrodka Koordynacyjno – Programowego Kształcenia Nauczycieli. Zastępczyni redaktor naczelnej „Rocznika Pedagogicznego”. Honorowa Ambasadorka oddolnej ogólnopolskiej inicjatywy edukacyjnej Rok Relacji w Edukacji. Redaktorka naukowa serwisu oświatowego Ja, Nauczyciel’ka. Pasjonatka dramy edukacyjnej. Mama Szymona i Bartosza.

 

 

Wiktoria Niedzielska – Galant

Psycholog, trener, wykładowca i praktyk. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie – społeczna psychologia kliniczna, od lat pracuje jako ekspert z dyrektorami i nauczycielami, projektuje i wdraża systemowe procedury usprawniające działanie placówek /w tym zarządzanie kryzysowe/. Ma ponad 10 lat doświadczenia w pracy z uczniami z zaburzeniami zachowania i demoralizacją (MOS). Lider zespołów wychowawczych i nauczycielskich, autor programów wychowawczych i wspierających uczniów z trudnościami. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu nowych placówek oświatowych, wprowadzając innowacyjne standardy pracy. Współtwórca i opiekun merytoryczny 3 edycji Międzynarodowej Konferencji EDUKACJA INNOWACJA.

 

 

Marcin Korczyc

Absolwent filozofii na UAM w Poznaniu, dziennikarz, publicysta, menadżer oświaty, nauczyciel historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca, tutor, trener, działacz NGO, jeden z liderów ruchu Ja Nauczyciel, współtwórca i jeden z liderów NOoE – Obywatelskich Narad o Edukacji, absolwent XI edycji Programu Liderzy PAFW, prezes Fundacji Ja, Nauczyciel.

 

Marek Mendel

Dyrektor PSP Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach gm. Radłów, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli nr MENiS/8476/eks, uczestnik III edycji programu Szkoła Liderów – 2005 r. Lider i Ekspert Programu Równać Szanse Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, uczestnik wizyty studyjnej w USA „International Visitor Leadership Program” – 2013 r. Edukator „Nowa Szkoła gr. 1000/2, koordynator m.in. programów: Równać Szanse, Wyrównywanie szans edukacyjnych – projekt „Kuźnia przedsiębiorczości”, Ośrodek Kariery. Koordynator wizyt studyjnych młodzieży do Hiszpanii, Niemiec, Turcji na Cypr i Ukrainę. Członek rady fundacji Ja Nauczyciel.

 

Andrzej Smoliński

Ekspert, coach, trener pracujący z przedsiębiorstwami społecznymi, doradca biznesowy i specjalistyczny. W ciągu ostatnich 10 lat menadżer marketingu, dyrektor ds. Rozwoju Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz zastępca dyrektora Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej Urzędu Miasta Szczecin. Z zamiłowania i wykształcenia filozof, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wiceprezes zarządu 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o. o., prezes Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów, wiceprzewodniczący Rady Fundacji Ja, Nauczyciel.

 

Dariusz Sochacki

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister filologii angielskiej, aktywny nauczyciel, lektor, korepetytor, moderator grupy i wiceprezes fundacji Ja, nauczyciel, założyciel i właściciel platformy edukacyjnej Eurudyta. Prywatnie syn, brat i tata.

 

Janusz Walczak

Historyk, WOS-wiec. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 im. A.Mickiewicza w Drawsku Pomorskim., ZSP w Drawsku Pomorskim. Członek chóru Canto Libero i prezes MLUKS „LIDER”. Społecznik i propagator historii i Unii Europejskiej w środowisku lokalnym. Członek zarządu fundacji Ja, Nauczyciel.