Iwona Chmura-Rutkowska

Pedagożka, socjolożka. Adiunktka na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo zajmuje się krytyczną analizą kultury oraz codzienności w instytucjach edukacyjnych w kontekście problemu wykluczenia, dyskryminacji i przemocy. Kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów badawczych i społecznych z zakresu przeciwdziałania przemocy motywowanej stereotypami, edukacji antydyskryminacyjnej oraz studiów nad historią edukacji dziewcząt i kobiet. Współpracowniczka instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz równego traktowania. Autorka zajęć i warsztatów antydyskryminacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM i zespołu projektu „Gdy Nauka jest Kobietą UAM”, wiceprzewodnicząca zespołu projektu „UAM dla Najlepszych”. Ekspertka w Zespole ds. Polityki Równości i Różnorodności Miasta Poznania oraz Zespole do spraw Strategii Rozwoju Polityki Oświatowej Miasta Poznania. Przewodnicząca Rady Fundacji Ja, Nauczyciel. 

Beata Adamczyk – Durczewska

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Śląskim. Polonistka, oligofrenopedagożka i specjalistka ds Public Relations. Nauczycielka z wyboru i przekonania. Wychowawczyni. Mentorka Nauczycielskiej Akademii Internetowej  – CEO – chętnie dzieląca się swoimi doświadczeniami z dziedziny Oceniania Kształtującego i Kompetencji Kluczowych. Inspirująca kreatywność dzieci Trenerka Odysei Umysłu.

Inka (Justyna) Ilasz

Justyna (Inka) Ilasz – nauczycielka języka polskiego, aktorka, przez wiele lat prowadząca „Poranki literackie” dla dzieci w księgarni „Z bajki”, absolwentka Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej, autorka i koordynatorka różnego rodzaju projektów edukacyjnych, antydyskryminacyjnych i międzykulturowych, realizatorka licznych przedstawień z dziećmi i młodzieżą, trenerka  Odysei Umysłu (jej drużyna w 2017 r. zdobyła 11. miejsce na świecie) wychowawczyni, realizatorka programu Czas na Uważność, ukończyła kurs MBTT, trenerka umiejętności społecznych, członkini Rady Fundacji Ja, Nauczyciel, ambasadorka Fundacji Kosmos dla Dziewczynek.

Wiktoria Niedzielska – Galant

Psycholog, trener, wykładowca i praktyk. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie – społeczna psychologia kliniczna, od lat pracuje jako ekspert z dyrektorami i nauczycielami, projektuje i wdraża systemowe procedury usprawniające działanie placówek /w tym zarządzanie kryzysowe/. Ma ponad 10 lat doświadczenia w pracy z uczniami z zaburzeniami zachowania i demoralizacją (MOS). Lider zespołów wychowawczych i nauczycielskich, autor programów wychowawczych i wspierających uczniów z trudnościami. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu nowych placówek oświatowych, wprowadzając innowacyjne standardy pracy. Współtwórca i opiekun merytoryczny 3 edycji Międzynarodowej Konferencji EDUKACJA INNOWACJA.

 

 

Marcin Korczyc

Absolwent filozofii na UAM w Poznaniu, menadżer oświaty, nauczyciel historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca, tutor, trener, działacz NGO, jeden z liderów ruchu Ja Nauczyciel’ka, współtwórca i jeden z liderów NOoE – Obywatelskich Narad o Edukacji, absolwent XI edycji Programu Liderzy PAFW.

 

 

 

Andrzej Smoliński

Ekspert, coach, trener pracujący z przedsiębiorstwami społecznymi, doradca biznesowy i specjalistyczny. W ciągu ostatnich 10 lat menadżer marketingu, dyrektor ds. Rozwoju Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz zastępca dyrektora Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej Urzędu Miasta Szczecin. Z zamiłowania i wykształcenia filozof, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wiceprezes zarządu 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o. o., prezes Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów, wiceprzewodniczący Rady Fundacji Ja, Nauczyciel.

 

Dariusz Sochacki

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister filologii angielskiej, nauczyciel, lektor, korepetytor, moderator grupy Ja, Nauczyciel i prezes zarządu fundacji; założyciel i właściciel platformy edukacyjnej EduHero, innowator.