Dariusz Sochacki

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister filologii angielskiej, nauczyciel, lektor, korepetytor, felietonista, autor książek (self-publishing), założyciel i właściciel platformy edukacyjnej EduHero, pomysłodawca i twóca projektów www.ktotyjestes.com.pl oraz www.niedajsienabrac.com.pl

Posiada doświadczenie w pracy na wszystkich szczeblach edukacji od przedszkola do szkół wyższych, jak również w szkołach poza granicami kraju. Mieszkał i pracował w Laosie, nauczając w języku angielskim, współorganizując procesy szkolne, wspomagając dyrekcję w zarządzaniu kadrą i wprowadzaniu nowych modeli nauczania.

Prezes zarządu Fundacji Ja, Nauczyciel, współmoderator grupy Ja, Nauczyciel.

Iwona Chmura-Rutkowska dr hab. prof. UAM 

Pedagożka, socjolożka. Pracuje naukowo i dydaktycznie na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się krytyczną analizą kultury oraz codzienności w instytucjach edukacyjnych w kontekście problemu nierówności, wykluczenia, dyskryminacji i przemocy motywowanej stereotypami a także studiami nad historią dziewcząt i kobiet. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Zespołu Pedagogiki Młodzieży oraz Sekcji Pedagogiki Krytycznej przy KNP PAN, Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, zespołu „Gdy Nauka Jest Kobietą UAM”, Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości oraz European Fem Institute.

Autorka i współautorka książek m.in. „Niegodne Historii. O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum” (z E. Głowacką-Sobiech i I. Skórzyńską, Poznań 2015), “Gender w podręcznikach” (Warszawa 2016), “Być dziewczyną – być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży” (Poznań 2019), „Nierówność płci w języku. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli” (z J. Szpyra-Kozłowską, Warszawa 2022). Autorka materiałów, zajęć i warsztatów antydyskryminacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania. Ekspertka powołana przez Prezydenta Poznania do Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności Miasta Poznania oraz Zespołu Sterującego Polityki Oświatowej dla miasta Poznania 2030. Członkini Rady Programowej Poznańskiego Centrum Dziedzictwa i Centrum Sztuki Dziecka. Wiceprezeska Fundacji Muzeum Historii Kobiet. Przewodnicząca Rady Fundacji Ja, Nauczyciel. 

Beata Adamczyk-Durczewska

Nauczycielka z wyboru i przekonania, oligofrenopedagożka i specjalistka PR.  Polonistka, wychowawczyni, opiekunka SU. Mentorka Nauczycielskiej Akademii Internetowej – CEO, dzieląca się swoimi doświadczeniami i wiedzą z dziedziny Oceniania Kształtującego i Kompetencji Kluczowych. Trenerka Odysei Umysłu. Wiceprezeska Zarządu Fundacji Ja, Nauczyciel.

Maciej Durczewski

Nauczyciel, trener i mentor z doświadczeniem w branży e-learningowej. Specjalista ds. mediów i komunikacji, wykwalifikowany w e-learningu, zintegrowanym nauczaniu języka angielskiego (CLIL), nauczaniu języka angielskiego jako drugiego języka, nauczaniu chemii w języku angielskim, technologii edukacyjnej, szkoleniu nauczycieli i edukacji dorosłych. Członek Rady Fundacji Ja, Nauczyciel.

Justyna (Inka) Ilasz

Nauczycielka języka polskiego, aktorka, przez wiele lat prowadząca „Poranki literackie” dla dzieci w księgarni „Z bajki”, absolwentka Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej, autorka i koordynatorka różnego rodzaju projektów edukacyjnych, antydyskryminacyjnych i międzykulturowych, realizatorka licznych przedstawień z dziećmi i młodzieżą, trenerka  Odysei Umysłu (jej drużyna w 2017 r. zdobyła 11. miejsce na świecie) wychowawczyni, realizatorka programu Czas na Uważność, ukończyła kurs MBTT, trenerka umiejętności społecznych, ambasadorka Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, członkini Rady Fundacji Ja, Nauczyciel.

Wiktoria Niedzielska-Galant

Psycholożka, trenerka, wykładowczyni i praktyczka. Absolwentka społecznej psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie Od lat pracuje jako ekspertka z dyrektorami i nauczycielami, projektuje i wdraża systemowe procedury usprawniające działanie placówek, w tym procedury zarządzania kryzysowego. Ma ponad 10 lat doświadczenia w pracy z uczniami z zaburzeniami zachowania i demoralizacją (MOS). Liderka zespołów wychowawczych i nauczycielskich, autorka programów wychowawczych i wspierających uczniów z trudnościami. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu nowych placówek oświatowych, wprowadzając innowacyjne standardy pracy. Współtwórca i opiekun merytoryczny 3 edycji Międzynarodowej Konferencji EDUKACJA INNOWACJA. Członkini Rady Fundacji Ja, Nauczyciel.

Marcin Korczyc

Absolwent filozofii na UAM w Poznaniu, menedżer oświaty, nauczyciel historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca, tutor, trener, działacz NGO, jeden z liderów ruchu Ja, Nauczyciel’ka, współtwórca i jeden z liderów NOoE – Obywatelskich Narad o Edukacji, absolwent XI edycji Programu Liderzy PAFW. Członek Rady Fundacji Ja, Nauczyciel.

Andrzej Smoliński

Ekspert, trener, doradca biznesowy pracujący z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi. W ciągu ostatnich 10 lat menedżer marketingu, szkoleniowiec oraz zastępca dyrektora Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej Urzędu Miasta Szczecin. Z zamiłowania i wykształcenia filozof, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie prezes zarządu Involver Agency sp. z o.o., prezes zarządu Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów, członek zarządu Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej, członek Rady Fundacji Sektor 3 i członek Rady Fundacji Ja, Nauczyciel.

Joanna Lamek

Graficzka, menedżerka produkcji i koordynatorka pracy z klientem. Twórczyni znaków, kreacji marketingowych, publikacji, filmów promocyjnych i społecznych oraz książek. Magistra sztuki, absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie. Członkini Rady Fundacji Ja, Nauczyciel.

Verified by MonsterInsights