Przedstawicielki i przedstawiciele Fundacji Ja, Nauczyciel spotkali się z Minister Katarzyną Lubnauer, aby omówić możliwości współpracy przy kształtowaniu i komunikowaniu planowanych reform w edukacji. Naszym celem było przede wszystkim zbliżenie planów ministerstwa do rzeczywistych potrzeb i doświadczeń polskich nauczycielek i nauczycieli. Podczas…

read more

Serwisy informacyjne i masową wyobraźnię zdominowały ostatnio doniesienia o planowanych i wprowadzanych przez nową administrację „rewolucyjnych zmianach w systemie edukacji”. Rzeczywiście, z pewnej perspektywy, zapowiadane posunięcia mogą wydawać się przełomowymi. Zniesienie, bądź ograniczenie prac domowych, rewizja podstaw programowych i oczywiście znaczące (rzecz…

read more

Zagadnienia tu poruszane należą do bardzo złożonych, trudnych filozoficznie i moralnie.[…] jeśli zdecydowana większość obywateli upiera się przy przymusie i masowości, stosując przy tym dialektyczną gimnastykę i zasłaniając się troską o wszystko i wszystkich, to nowe, jakże cywilizacyjnie odmienne od poprzednich, obdarzone demokratycznym mandatem władze oświatowe mogłyby wznieść się na pewien poziom uczciwości i, zamiast utożsamiać opresję z uprawnieniami, otwarcie przyznać, że nie znają lepszego sposobu na zapewnienie minimum wykształcenia możliwie największej części społeczeństwa niż administracyjny przymus.

read more

Tematem przewodnim Punktu Zwrotnego jest branża modowa – to nie przypadek, bo młodzi ludzie budują swoją tożsamość poprzez stroje, dodatki i wygląd. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że rocznie produkujemy aż 62 miliony ton odzieży, a co piąta rzecz nigdy się nie sprzedaje i zostaje odpadem, a zaledwie 1 procent ubrań jest recyklingowana.

read more

Jest wiele innych problemów lasów, które mogą być rozwiązane dzięki teledetekcji. Na przykład dzięki danym hiperspektralnym (czyli mierzącym setki różnych kolorów światła widzialnego i podczerwonego) można dokładnie śledzić rozprzestrzenianie się chorób lasów. Dzięki temu podjęte środki zaradcze trafiają tylko tam, gdzie są potrzebne.

read more
Verified by MonsterInsights