kim jesteśmy?

Jesteśmy liderkami i liderami oświaty działającymi na rzecz realnej zmiany. Współtworzymy i administrujemy największą spośród aktualnie funkcjonujących na Facebooku grup, skupiającą ponad 40 tysięcy nauczycieli z całej Polski oraz ściśle współpracujemy z innymi ważnymi projektami dedykowanymi edukacji. Grupa Ja, Nauczyciel powstała po to, by stworzyć dla nauczycieli bezpieczną przestrzeń, w której mogą podejmować dyskusje na temat zmian w systemie edukacji, wspierać się wzajemnie, informować, inspirować i inicjować akcje oddolne. 

Zobacz więcej:

MISJA

NASZ ZESPÓŁ