kim jesteśmy?

Jesteśmy liderkami i liderami oświaty działającymi na rzecz realnej zmiany.

Współtworzymy i administrujemy największą spośród aktualnie funkcjonujących społeczności nauczycielek i nauczycieli skupionych na portalu Facebook.

Wywodzimy się z różnych środowisk związanych z edukacją i tworzymy ruch oddolny Ja Nauczyciel. Jesteśmy sprawnymi liderami, praktykami edukacji, budującymi silną organizację pozarządową, stanowimy zespół zmieniający edukację.

Ściśle współpracujemy z innymi ważnymi projektami dedykowanymi edukacji. Grupa Ja, Nauczyciel powstała po to, by stworzyć dla nauczycieli bezpieczną przestrzeń, w której mogą podejmować dyskusje na temat zmian w systemie edukacji, wspierać się wzajemnie, informować, inspirować i inicjować akcje oddolne. 

NASZ ZESPÓŁ

MISJA