PROTEST!

W pierwszym kwartale 2019 roku zaangażowaliśmy się jako partner akcji #ProtestzWykrzyknikiem, która skupiła nieformalne grupy różnych interesów oświatowych  wokół sprawy walki o podwyżkę 1000 PLN. Działania inicjatywy Protest z Wykrzyknikiem mobilizowały i konsolidowały środowisko nauczycieli wokół spraw wspólnych, budowały zaufanie społeczne i prowadziły legalne akcje wspierające. PzW nie promuje żadnej z organizacji związkowych i pozostaje w pełni apolityczny.

Verified by MonsterInsights