NOoE

Narada Obywatelska o Edukacji

#NOoE

Wiosną 2019 r. odbył się najpoważniejszy od lat w Polsce strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Jego postulatem była podwyżka płac, bo taka jest natura strajków prowadzonych przez związki zawodowe zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Mieliśmy jednak świadomość, że problemy, które doprowadziły do protestu są znacznie szersze niż niskie zarobki w oświacie. To samo można powiedzieć o rozwiązaniach – one także muszą znacznie wykraczać poza postulowane podwyżki wynagrodzeń.

 

Narada Obywatelska o Edukacji w Świebodzicach

Narada Obywatelska w Świebodzicach

Zaczęło się od nauczycielek i nauczycieli. To oni – choć oczywiście nie wyłącznie oni – są żywotnie zainteresowani kwestiami edukacji.

W tym przypadku inicjatywa wyszła od nauczycieli i nauczycielek skupionych w grupie Ja Nauczyciel i Protest!

To członkowie tych grup są inicjatorami i motorem Narad Obywatelskich o Edukacji.

W przygotowaniach wspomagali ich przedstawiciele kilku organizacji i instytucji zajmujących się edukacją, a także konsultacjami społecznymi, w tym Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Pełna lista partnerów dostępna jest na stronie naradaobywatelska.pl

W konsultacjach społecznych zaproponowanych w formule world cafe wzięło udział ponad 4 tysiące uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przyjaciół szkoły. Raport NOoE został zaprezentowany udostępniony publicznie 16 września w Centrum Nauki Kopernik. 

Poznań – Narada Obywatelska o Edukacji – Festival Malta

 

Uznaliśmy, że warto wykorzystać moment, w którym kwestie edukacji w wielu domach, szkołach, społecznościach znajdą się w centrum uwagi, aby poważniej i co najważniejsze – wspólnie pochylić się nad nimi. Namysł w tej sprawie (podobnie jak w wielu innych publicznych kwestiach) nie może ograniczać się do urzędników, polityków i ekspertów. 

Centrum Nauki Kopernik

Kształt edukacji jest formą umowy społecznej, która angażuje wiele środowisk i powinna być wypracowywana razem z nimi.

Równolegle z Naradami Obywatelskimi o Edukacji Ruch Ja Nauczyciel poddał pod ogląd 20 postulatów dotyczących najważniejszych zmian w systemie oświaty.

Uczestnicy Narad Obywatelskich o Edukacji mieli możliwość sformułowania dwudziestego pierwszego postulatu. Oto najczęstsze propozycje:

Odwiedź stroną oficjalną NOoE:

https://www.naradaobywatelska.pl

Nasz Fanpage:

Verified by MonsterInsights