W kwietniu 2019 roku zainicjowaliśmy i zaangażowaliśmy się w organizację Narad Obywatelskich o Edukacji – NOoE. Wspólnie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz poznańskim Protestem z Wykrzyknikiem zorganizowaliśmy blisko 150 takich spotkań w Polsce.

W konsultacjach społecznych zaproponowanych w formule world cafe wzięło udział ponad 4 tysiące uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przyjaciół szkoły. Raport NOoE został zaprezentowany udostępniony publicznie 16 września w Centrum Nauki Kopernik. 

Równolegle z Naradami Obywatelskimi o Edukacji ruch JaNauczyciel poddał pod ogląd 20 postulatów dotyczących najważniejszych zmian w systemie oświaty.

Uczestnicy Narad Obywatelskich o Edukacji mieli możliwość sformułowania dwudziestego pierwszego postulatu. Oto najczęstsze propozycje: