Czy granice są nam potrzebne? Kto je ustala? Kiedy i w jaki sposób? Jakich granic nie powinniśmy przekraczać? Czy zdarzają się takie sytuacje, kiedy pozostawanie w ramach nam nie służy? Czy w przestrzeni jaką jest szkoła można wzrastać w wolności? Jakby nie było to jednak instytucja obwarowana, otoczona murami w sensie dosłownym, ale też metaforycznym – przepisy, statuty, rozporządzenia i inne dokumenty traktujemy jak linie demarkacyjne, których przekraczać nie wolno. A może można te granice zmieniać? Czy można znaleźć jakieś szczeliny, by działać w wolności? Czy ich szukamy?

read more

Kolejny raz w pandemicznym czasie wracamy z domowych pieleszy do budynku szkolnego i sal lekcyjnych. Próbowałam przypomnieć sobie, który to już raz od 2020 roku zadziewa się taka zmiana i przyznam, już się nie łapię w kalendarium  on-off-linowym.Mimo, że czas nauki zdalnej mojej córki z szóstej klasy był znacznie krótszy niż rok temu, to przyglądając się sytuacji z boku, rozmawiając z innymi rodzicami i nauczycielkami, mam poczucie, że wiele doświadczeń, stanów i emocji się powtórzyło.

read more

Kiedy minister edukacji ogłaszając w marcu 2020 zamknięcie szkół mówił, że to nie ferie i „wykorzystajcie ten czas na rozwijanie swoich zainteresowań” pomyślałam z nadzieją, że ten kryzys może naprawdę przynieść coś dobrego, może być okazją do zmiany, do zaobserwowania, jak dzieci poznają świat i rozwijają się bez przymusu szkolnego.

read more

Często słyszy się o programach, które mogą pomóc w organizacji nauki na odległość. Natomiast trudnością pozostaje wybór odpowiednich z nich i nauczenie się ich obsługi. W niniejszym artykule przytoczono kilka konkretnych narzędzi wraz z opisem możliwości ich wykorzystania. Podzielono je na trzy kategorie – do pracy w grupach, zaliczeń oraz socjalizacji uczniów. 

read more
Verified by MonsterInsights