Kiedy minister edukacji ogłaszając w marcu 2020 zamknięcie szkół mówił, że to nie ferie i „wykorzystajcie ten czas na rozwijanie swoich zainteresowań” pomyślałam z nadzieją, że ten kryzys może naprawdę przynieść coś dobrego, może być okazją do zmiany, do zaobserwowania, jak dzieci poznają świat i rozwijają się bez przymusu szkolnego.

read more

Często słyszy się o programach, które mogą pomóc w organizacji nauki na odległość. Natomiast trudnością pozostaje wybór odpowiednich z nich i nauczenie się ich obsługi. W niniejszym artykule przytoczono kilka konkretnych narzędzi wraz z opisem możliwości ich wykorzystania. Podzielono je na trzy kategorie – do pracy w grupach, zaliczeń oraz socjalizacji uczniów. 

read more