Od wielu lat my wszyscy – nauczyciele, nauczycielki, dyrektorki i dyrektorzy, organizacje społeczne, samorządowcy – pracujemy na rzecz realnej zmiany w systemie oświaty. Podejmujemy działania, akcje, tworzymy narzędzia i kanały komunikacji, aby oddziaływać zarówno na społeczność szkolną, jak i świat polityki oraz opinię publiczną.  Zapraszamy na Nadzwyczajną NaRade Pedagogiczną!

Co po NOoE?

Projekt Narad Obywatelskich o Edukacji był dla naszego środowiska niezwykłym wyzwaniem. W konsultacjach społecznych zaproponowanych w formule world cafe wzięło udział ponad 4 tysiące uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przyjaciół szkoły. Raport NOoE został zaprezentowany udostępniony publicznie w Centrum Nauki Kopernik i do dzisiaj pozostaje jednym z najważniejszych dokumentów opisujących stan polskiej edukacji. Co dalej?

Centrum Nauki Kopernik – podsumowanie #NOoE

CZYTAJ WIĘCEJ o #NOoE

Potrzebujemy Nadzwyczajnej NaRady Pedagogicznej

Wydarzenia ostatnich miesięcy przekonują nas o konieczności podjęcia działań na rzecz wzmocnienia głosu nauczycielek i nauczycieli, osób które każdego dnia biorą odpowiedzialność za edukację młodego pokolenia. Działamy w sytuacji nadzwyczajnej, dlatego zdecydowaliśmy się wraz z partnerami Fundacji Ja, Nauczyciel na zaprojektowanie procesu Nadzwyczajnych NaRad Pedagogicznych. Potrzebujemy szerokiej kooperatywy na rzecz zmiany w edukacji oraz kierunków i priorytetów rozwoju systemu oświaty w Polsce.  Wypracujmy je wspólnie!


Otwórzmy przestrzeń

Zależy nam na tym, by każdy głos miał szansę wybrzmieć, nasze naRady odbywać się będą w formule Open Space. To dynamiczna forma dyskusji, w której wszystko zależy od uczestników i uczestniczek, poczynając od zgłoszenia tematów do rozmowy, poprzez wybór najbardziej „gorących” zagadnień oraz debatowanie w małych kręgach z rotacją uczestników. Ponieważ Open Space to innowacyjna metoda organizowania konferencji, która angażuje wszystkich uczestników w bezpośredni dialog i doprowadza do prawdziwych, realnych wniosków. Uczestnicy zajmują się tylko tym, co dla nich ważne. Jest to skuteczna, demokratyczna, kreatywna forma pracy zespołowej. 

Dołącz – bądź częścią zmiany!

Proces Nadzwyczajnych NaRad Pedagogicznych zainaugurowaliśmy 04 października tam, gdzie nauczycielki i nauczyciele dyskutują z powodzeniem o edukacji od wielu lat – w internecie. W wydarzeniu online wzięło udział kilkadziesiąt liderek i liderów edukacji z całej Polski, którzy zaproponowali pierwsze tematy do szerokiej dyskusji. 

CZYTAJ NOTATKI ZE SPOTKANIA ONLINE

Spotkajmy się w Poznaniu

Naszym kolejnym krokiem jest spotkanie 14 października w Poznaniu – w dniu Edukacji Narodowej. Zapraszamy do współpracy środowiska, grupy nieformalne oraz inicjatywy działające na rzecz edukacji zainteresowane wspólnym działaniem i pracą, liderki i liderów edukacji.   

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ze względów logistycznych, wszystkich zainteresowanych wspólną pracą w Poznaniu prosimy  o wypełnienie formularza rejestracyjnego: 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights