16 września 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik odbyło się uroczyste podsumowanie procesu Narad Obywatelskich o Edukacji. W czasie spotkania zaprezentowany został pełen raport NOoE.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele inicjatorów NOoE (Ja, Nauczyciel i Protest!), organizacji wspierającej (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia) oraz wielu organizacji i instytucji partnerskich (m.in. Związek Miast Polskich, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Nie dla Chaosu w Szkole).

Organizatorzy i partnerzy wielkiej akcji społecznej na rzecz polskiej oświaty – Narad Obywatelskich o Edukacji (NOoE), odbywających się w całej Polsce od 1 kwietnia do 21 czerwca, spotkali się, aby wspólnie świętować sukces wspólnego dzieła. W całe przedsięwzięcie szczególny wkład miał ruch i fundacja Ja, Nauczyciel oraz Protest! – inicjatorzy tych działań oraz organizacja wspierająca – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. Łącznie odbyło się ponad 150 Narad. Zebrano także 2154 ankiety w ramach badania 21 Postulatów Ja, Nauczyciel oraz zebrano ponad 4600 wniosków spisanych przez moderatorów narad i postulatów zgłoszonych w otwartych pytaniach ankiety).

Spotkanie podzielone zostało na trzy bloki – w pierwszym inicjatorzy procesu przybliżyli uczestnikom spotkania historię powstania pomysłu NOoE, drugi w całości poświęcony został prezentacji raportu z narad, trzeci – planowaniu dalszych działań i sposobów wykorzystania wniosków z Raportu NOoE.

Wiceprezes fundacji Ja, Nauczyciel, Marcin Korczyc, jeden z liderów 39-tysięcznego ruchu społecznego Ja, Nauczyciel odniósł się do strajku nauczycieli, tuż przed którym inicjowane były Narady NOoE. Podkreślił, że społeczność nauczycieli organizowała się na Facebooku niczym w podziemiu, planując powalczyć o poprawę sytuacji polskich nauczycieli najpierw na wzór protestu lekarzy rezydentów, następnie przeprowadzając akcję protestacyjną podobną do strajku policjantów. Wkrótce potem pojawiła się inicjatywa Protestu!, o czym opowiedziała liderka akcji, Anna Schmidt-Fic. Kontekst sytuacyjny powstania inicjatywy NOoE opisał też Prezes ZNP Sławomir Broniarz, który przybliżył okoliczności wszczęcia sporów zbiorowych w polskich szkołach. W dalszej części spotkania o szczegółach raportu (sytuacja w oświacie, analiza) mówił gospodarz wydarzenia, Prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Kuba Wygnański.

Do pytania co dalej z oświatą odniosła się Dagmara Rucińska z fundacji Ja, Nauczyciel. Podkreśliła, że jakakolwiek zmiana przede wszystkim musi zacząć się od zmiany w postrzeganiu roli szkoły przez społeczność szkolną i lokalną. Zwróciła uwagę na fakt, iż szkoły miastach mają zupełnie inne problemy i specyfikę niż placówki z małych miejscowości. Wskazała na potrzebę wsparcia szkół w procesie wdrażania nowych rozwiązań.

W imieniu Fundacji Ja, Nauczyciel wypowiadała się także Agnieszka Jankowiak Maik, która zwróciła uwagę, że najbardziej palącym problemem polskiej szkoły jest jej niedofinansowanie. Podkreśliła, iż priorytetem powinno być radykalne zwiększenie subwencji oświatowej, gdyż szkoły borykają się z prozaicznymi problemami, jak brak środków czystości.

Raport NOoE jest dokumentem, który podobnie jak raport NIK, czy raport Nie dla Chaosu w Szkole, wykazał konieczność rychłego wprowadzenia zmian w oparciu o jak najszersze konsultacje społeczne.

Raport dostępny jest TUTAJ oraz na www.naradaobywatelska.pl

e.b

Verified by MonsterInsights