W październiku 2021 r. zainaugurowaliśmy wraz z partnerami oddolne działanie w ramach #NadzyczajnejNaradyPedagogicznej. W bezpiecznej, otwartej przestrzeni internetowej 04.10.2021 rozpoczął się proces, który obejmie całą Polskę. #NaRada online poprzedziła spotkanie na żywo, w Poznaniu, 14.10.2021. Kolejne spotkanie online odbyliśmy 15.11.2021

Projekt jest finansowany w ramach programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020” utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Głównym założeniem Nadzwyczajnych NaRad Pedagogicznych jest rozpoczęcie budowy szerokiej kooperatywy na rzecz zmiany w edukacji oraz oddolne wypracowanie kierunków i priorytetów rozwoju systemu oświaty w Polsce. Zależy nam na tym, by każdy głos miał szansę wybrzmieć, dlatego nasze wyjątkowe narady odbywają się w formule Open Space. To dynamiczna forma dyskusji, w której wszystko zależy od uczestników i uczestniczek, poczynając od zgłoszenia tematów do rozmowy, poprzez wybór najbardziej „gorących” dla uczestników zagadnień oraz debatowanie w małych kręgach z rotacją uczestników.

Open Space to innowacyjna metoda organizowania konferencji, która angażuje wszystkich uczestników w bezpośredni dialog i doprowadza do prawdziwych, realnych wniosków. Uczestnicy zajmują się tylko tym, co dla nich ważne. W czasie czterech godzin wspólnej pracy metodą Open Space Technology (OST) uczestniczki i uczestnicy zbierają i dyskutują ważne dla nich tematy, a następnie zbierają i pomysły i rekomendacje do dalszego działania. 

Działania w ramach Nadzwyczajnej NaRady Pedagogicznej są owocem partnerstwa podmiotów i organizacji pozarządowych, takich jak: Fundacja Do, Akademia Przywództwa Edukacyjnego, Teach For Poland, Fundacja Innopolis, Przestrzeń dla edukacji, Czas na Progres, Obywatele Dla Edukacji, Uniwersytet Dzieci, Edu Tank, Fundacja Szkoła z klasą, Stowarzyszenie Miasto w Internecie, Obywatele dla Edukacji, Juniorowo, Szkoła Minimalna, Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów, Smart Bee Club, Fundacja Ja, Nauczyciel.

„Nasze spotkania w październiku i listopadzie to dopiero początek. Wspólnie z partnerami chcemy zorganizować kolejne spotkania w różnych miastach Polski oraz cyklicznie spotykać się z nauczycielkami i nauczycielami online – mówi Marcin Korczyc, prezes Fundacji Ja, Nauczyciel będącej jedną z organizacji  inicjujących cykl #NadzyczajnejNaradyPedagogicznej. Środowisko nauczycielek i nauczycieli potrzebuje takich zespołowych inicjatyw. Dzięki wspólnej pracy kilkunastu organizacji powstaje kolejna trwała płaszczyzna integracji środowiska nauczycielskiego, a dzięki temu mamy szansę na oddolne zmienianie systemu oświaty w Polsce w przyszłosći”.

„Super, że mówimy różnymi głosami, znaleźliśmy czas i przestrzeń dialogu, bo wszystkim nam zależy na dobrej i nowoczesnej edukacji” – to tylko jeden z głosów odnotowany po wydarzeniu online z 4 października.

 

CZYTAJ MATERIAŁY WYPRACOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW

NOTATKI ZE SPOTKANIA 04.10.2021

NOTATKI ZE SPOTKANIA 14.10.2021 W POZNANIU

NOTATKI ZE SPOTKANIA ONLINE 15.10.2021

 

 

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights