Projekt „Kto Ty jesteś?” to nowoczesna, interaktywna platforma internetowa, która angażuje do głębszego poznawania historii Polski. Pomysłodawcy przez lata pracy „przy tablicy” dostrzegli, że młodych najbardziej interesują historie konkretnych ludzi. Dzięki poznawaniu życiorysów i osiągnięć rodaków z przeszłości uczniowie zdecydowanie bardziej utożsamiają się z historią naszego kraju. 

Historia często postrzegana jest przez uczennice i uczniów jako przedmiot wymagający pamięciowego opanowania konkretnych dat i wydarzeń.  My wierzymy, że historia jest zawsze opowieścią o ludziach, dlatego stworzyliśmy przestrzeń, w której młodzi ludzie będą mogli poznać niezwykłe postaci. Zależy nam na wzmacnianiu poczucia przynależności do narodu oraz budowaniu podstaw patriotycznych w nowoczesny sposób. 

Poprzez zastosowanie formy multimedialnej i interaktywnej oraz dobór mniej oczywistych tematów, platforma „Kto Ty jesteś?”, którą udostępniamy, zbuduje pozytywne skojarzenia młodych ludzi z historią jako przedmiotem. 

Nie jesteśmy skazani wyłącznie na podstawę programową! Możemy pubudzać zaangażowanie młodzieży i tworzyć z nią ciekawe, nowoczesne, ogólnodostępne miejsce w internecie, które pozwoli na budowanie postaw patriotycznych wśród naszych uczennic i uczniów. 

W podręcznikach do historii trudno znaleźć postaci, którymi można realnie zaciekawić młodzież. Stąd narodził się pomysł na stworzenie „banku” mniej znanych postaci historycznych. Projekt „Kto Ty jesteś?” pozwala nauczycielom i uczniom poznawać ekscytujące życiorysy inspirujących ludzi z przeszłości. 

Nasza platforma pozwala użytkownikom na dodawanie kolejnych postaci i intuicyjne budowanie interaktywnych quizów, które powiększą bazę dostępną dla wszystkich pasjonatów historii.  

Zaloguj się na www.ktotyjestes.com.pl i rozwiąż ze swoimi uczniami quizy dostępne na platformie. Zachęć uczennice i uczniów do wyboru inspirującej ich postaci historycznej, której historię w formie quizu zamieścicie na platformie.

 

 

 

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights