Festiwal Filozofii to cykl wydarzeń popularyzujących filozofię. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Koherencje a współorganizatorem Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
W ramach II Festiwalu Filozofii odbędą się różnorodne i interdyscyplinarne wydarzenia o tematyce filozoficznej. Oferta Festiwalu skierowana jest do osób w każdym wieku i zawiera prócz wykładów, debat i warsztatów prowadzonych przez najwybitniejszych polskich i zagranicznych filozofów, również koncerty, formy teatralne, performans filozoficzny, projekcje filmowe, spacery filozoficzne, wystawę edukacyjną czy spotkania z popularyzatorami filozofii. Bardzo istotne jest zaangażowanie publiczności, dlatego większość wydarzeń zawiera element dyskusyjny, kiedy każdy może się wypowiedzieć. Tematy poruszane na Festiwalu dotyczyć będą całego spektrum refleksji filozoficznej – od kwestii dotyczących prawdy i poznania poprzez problematykę technologiczną i bioetyczną skończywszy na takich zagadnieniach jak religia czy muzyka.
Prelegenci reprezentują różne stanowiska filozoficzne, dzięki czemu Festiwal cechować się będzie pluralizmem podejść i odpowiedzi na wielkie pytania filozoficzne. Wydarzeniom towarzyszyć będzie inicjatywa „Zapytaj filozofa”, dzięki której można będzie podyskutować z filozofem w formule „jeden na jeden”. Festiwal zawiera wiele form interdyscyplinarnych, co pozwoli na zapoznanie się z filozofią również poprzez pryzmat innych dziedzin kultury oraz poprzez praktyczną aktywność np. przyrządzanie śniadania filozoficznego czy udział w spacerze filozoficznym. Duży nacisk kładziony jest na obecność osób popularyzujących filozofię poprzez audycje radiowe, programy telewizyjne, podcasty czy nagrania audiowizualne dostępne na takich platformach jak Youtube. W ramach Festiwalu uruchomiona będzie również przestrzeń wystawiennicza, gdzie można będzie zapoznać się z ofertą książkową czołowych Polskich wydawnictw. Podczas przerw natomiast uczestnikom towarzyszyć będzie stała ekspozycja prezentująca filozoficzne anegdoty i ciekawostki.
Oferta Festiwalu skierowana jest nie tylko do osób dorosłych. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w warsztatach filozoficznych oraz przysłuchiwać się debacie oksfordzkiej, w której wypowiadać się będą bydgoscy licealiści. Dla najmłodszych przygotowano natomiast warsztaty gordonowskie pt. „Rytmiczanki filozoficzne”.

                                                          
Do działań wykraczających poza wskazany czas odbywania się Festiwalu należą konkursy: 1) na stypendium dla młodych naukowców; 2) na esej popularyzujący filozofię; oraz 3) na wizualne przedstawienie idei lub koncepcji filozoficznej. Oprócz tego planowane jest również wydanie specjalnego numeru czasopisma popularnofilozoficznego „Piąte Piętro”. Do istotnych, długofalowych działań należy również nagranie cyklu mini-wykładów filozoficznych z udziałem gości festiwalowych, który zostanie na stałe udostępniony w Internecie.
Festiwal powstał częściowo jako reakcja na fakt, że filozofia często postrzegana jest przez szeroką publiczność jako dziedzina bądź nadto hermetyczna bądź całkowicie odrealniona, co naturalnie jest poglądem krzywdzącym nie tyle filozofię, co całą rzeszę filozofów dbających o kulturę myśli i stawianie najistotniejszych dla człowieka pytań. Festiwal ma więc na celu m.in. „odczarowanie” filozofii, ukazanie, że filozofować może każdy człowiek na (prawie) każdy temat, a także pokazanie, że filozofia otacza nas wszystkich oraz że warto sięgnąć po dorobek ponad 2500 lat ludzkiej myśli, aby lepiej rozumieć dzisiejszy świat. Popularyzacja filozofii nie jest jednak jedynym celem Festiwalu – w jego ramach odbędą się seminaria mistrzowskie, skierowane do osób zaawansowanych filozoficznie. To, co istotne, to również wywołanie zmiany w samych odbiorcach – zmiany polegającej na bardziej aktywnym i świadomym uczestnictwie w codzienności i w kulturze.

Więcej informacji na stronie https://koherencje.pl/festiwal-filozofii/ii-festiwal-filozofii/

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights