25 czerwca 2019 r. w Poznaniu odbyło się czwarte spotkanie z cyklu 'Uczniowski Okrągły Stół’, czyli inicjatywy Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM. Nasz ruch reprezentowała na tym spotkaniu Agnieszka Jankowiak-Maik.

Młodzież uznała, iż ich środowisko nie uzyskało dostatecznej reprezentacji w czasie obrad Okrągłego Stołu, zorganizowanych przez Premiera Mateusza Morawieckiego. W spotkaniu wzięli udział: wice prezydent Miasta Poznania – pan Mariusz Wiśniewski, Dyrektor Wydziału Oświaty – pan Przemysław Foligowski , Młodzieżowa Rada Miasta Poznania, PROM, Młodzieżowa Rada Województwa Łódzkiego, Młodzieżowa Rada Miasta Kutno i Młodzieżowy Zespół Doradczy Prezydenta Miasta Stargard.
Młodzież pracowała w sześciu obszarach: czego uczyć?, jak uczyć?, opieka psychologiczna w szkole, procesy decyzyjne w szkole, edukacja a rynek pracy oraz uczeń zdolny i uczeń że specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Agnieszka Jankowiak Maik – JaNauczyciel.

Za ważne postulaty uznano m.in.: zwiększenie opieki psychologicznej w szkolach. w tym wsparcie dla nauczycieli, ponieważ aktualnie jest ona niewystarczająca, wprowadzenie obligatoryjnej edukacji ekologicznej, seksualnej i obywatelskiej, tworzenie rad szkół, zmniejszenie ilości faktografii na rzecz rozwijania kompetencji miękkich (tu przejawia się przeładowana podstawa programowa!) i inne. Wnioski ze spotkania są budujące – nasza młodzież chce mieć wpływ na kształt polskiej szkoły oraz ma konkretne rozwiązania palących problemów. Nie będzie dobrej szkoły bez wysłuchania głosu młodych!
Czekamy na pełen raport!