15 lipca, w Kancelarii Notarialnej w Kłodzku liderki i liderzy ruchu JaNauczyciel powołali do życia fundację Ja, Nauczyciel. 
Fundacja Ja, Nauczyciel będzie wspomagać: uczniów, studentów, nauczycieli czynnych, byłych i emerytów, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników oświaty, wykładowców uczelni, nauczycieli obcokrajowców, rodziców uczniów i wszystkich dla, których edukacja jest drogą.  U źródeł oddolnego ruchu JaNauczyciel leżała troska wielu tysięcy nauczycielek i nauczycieli o wspólną przestrzeń do wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i rozwoju w pasji. To wymaga upominania się u osób decyzyjnych o działanie w kierunku systemowych zmian.
Będziemy działać na rzecz poprawy jakości edukacji, budowania dobrego wizerunku i podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela oraz wychowawcy.    

Verified by MonsterInsights