Seksualność jest integralnym aspektem funkcjonowania człowieka

Seksualność jest integralnym aspektem funkcjonowania człowieka, którą należy rozpatrywać holistycznie pod kątem wszystkich jej aspektów: fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i duchowego. Edukacja o seksualności jest Prawem Człowieka i Prawem Dziecka.

Komitet Praw Dziecka wielokrotnie zwracał uwagę, na rolę edukacji seksualnej w zapewnianiu bezpiecznego rozwoju, zapobieganiu chorobom przenoszonym drogą płciową, zapobieganiu ciąż nastolatek oraz informowaniu młodych ludzi o ich prawach reprodukcyjnych (Konwencja Praw Dziecka, ONZ 1989) [1]; Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych WHO 1999) [2]. Celem edukacji seksualnej jest wspieranie rozwoju młodego człowieka prowadzące do osiągnięcia przez niego dojrzałości psychoseksualnej, a także uczenie postępowania w zgodzie z normami zdrowotnymi, społecznymi i etycznymi. 

Człowiek jest istotą seksualną od narodzin do śmierci

Człowiek jest istotą seksualną od narodzin do śmierci, a brak wiedzy i zrozumienia dla tej sfery ludzkiego życia, stwarza różnego rodzaju ryzyka, zarówno na poziomie rozwoju indywidualnego, jak i funkcjonowania społecznego.

Sfera seksualna jest nie tylko ważnym więziotwórczym elementem związku i miłości dwojga ludzi, ale także problemem zdrowotnym, etycznym, prawnym, estetycznym i społecznym – brak edukacji w tym zakresie potencjalnie zagraża pozytywnemu rozwojowi osobowości, umiejętności tworzenia zdrowych i satysfakcjonujących związków oraz prawidłowemu funkcjonowaniu w społeczeństwie. 

Brak wiedzy i umiejętności wyrażania oraz realizowania swojej seksualności w związkach interpersonalnych w zdrowy i społecznie akceptowany sposób jest niezwykle ważnym problemem i źródłem zachowań przestępczych.

Prawo do zdrowia i bezpieczeństwa

Oparte na wiedzy naukowej, dobrej jakości programy edukacyjne z zakresu edukacji seksualnej realizowane przez osoby do tego merytorycznie i metodycznie przygotowane zwiększają nie tylko świadomość młodych ludzi w tej sferze życia, ale także wyposażają w umiejętności asertywnego dbania o swoje bezpieczeństwo, odmawiania w sytuacji ryzyka, ochrony przed naruszeniem granic przez innych ludzi, radzeniem sobie z presją otoczenia, przyczyniają się do opóźnienia wieku inicjacji seksualnej oraz stanowią profilaktykę w zakresie ryzykownych zachowań, dyskryminacji i przemocy.

Edukacja seksualna dostarcza dzieciom i młodym ludziom rzetelnych informacji w sposób dostosowany do ich wieku oraz poziomu rozwoju a także chroni przed demoralizującym i szkodliwym wpływem przekazów medialnych, rówieśniczych oraz ze strony nieodpowiedzialnych i niebezpiecznych dorosłych.

Prewencyjny charakter nowoczesnej, opartej na wiedzy naukowej edukacji seksualnej potwierdzają liczne badania, które można znaleźć między innymi w raportach: Wpływ edukacji seksualnej na zachowanie seksualne młodzieży (WHO/GPA 1993) [3]; Dane o edukacji seksualnej (SIECUS 2001) [4] a także w opracowaniach M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne (Lublin 2002) [5]; Z. Lew-Starowicz, A. Długołęcka, Edukacja seksualna (Warszawa 2006) [6]; M. Zielona-Jenek, A. Chodecka, Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka (Gdańsk 2010) [7].

Polki i Polacy chcą edukacji seksualnej w szkołach 

Wyniki kolejnych badań i sondaży opinii w Polsce wskazują na wysoką i wciąż wzrastającą aprobatę społeczną do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji seksualnej w szkole. Zdecydowana większość dorosłych chce takiej edukacji dla siebie i swoich dzieci – patrz raporty: Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności, (IBE, 2015) [8], Czy chcemy uczyć dzieci o seksie? (IBRiS 2019) [9]. Problemem zatem nie jest opór społeczny ale nowoczesne i merytoryczne programy, przygotowanie formalne nauczycielek i nauczycieli oraz status i organizacja zajęć w szkole (patrz: M. Bieńko, Z. Izdebski, K.Wąż, Realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Perspektywa uczniów i dyrektorów szkół. Rekomendacje (Warszawa 2016) [10].

Wiedza zamiast ideologii 

Jako Fundacja Ja, Nauczyciel opowiadamy się za edukacją seksualną w szkołach jako realizacją podstawowego prawa człowieka do wiedzy o własnym rozwoju, zdrowiu i bezpieczeństwa. Postulujemy, aby ekspercka i społeczna debata na temat edukacji seksualnej w szkołach dotyczyła kwestii merytorycznych, takich jak: zakres realizowanych treści, metodyki zajęć, czy przygotowania kadry do prowadzenia lekcji – oraz by odwoływała się do najnowszych badań z zakresu zdrowia i rozwoju człowieka, a nie kwestii światopoglądowych, religijnych, czy  ideologicznych.

[1] Konwencja Praw Dziecka, ONZ 1989, 

CZYTAJ WIĘCEJ

[2] Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych, WHO  1999, 

CZYTAJ WIĘCEJ

[3] A. Grunseit, S. Kippax, Effects of sex education on young people’s sexual behaviour, Geneva: WHO/GPA, 1993 

CZYTAJ WIĘCEJ

[4] Problemy i odpowiedzi: Dane o edukacji seksualnej, “Raport SIECUS” 2001, vol. 29, nr 6, 

CZYTAJ WIĘCEJ

[5] M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne, Lublin 2002; 

[6] Z. Lew-Starowicz, A. Długołęcka, Edukacja seksualna, Warszawa 2006; 

[7] M. Zielona-Jenek, A. Chodecka, Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka, Gdańsk 2010;

[8] IBE, Raport: Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności, Warszawa 2015,

CZYTAJ WIĘCEJ

[9] IBRiS, Raport: Czy chcemy uczyć dzieci o seksie?, Warszawa 2019,

CZYTAJ WIĘCEJ

[10] M. Bieńko, Z. Izdebski, K.Wąż, Realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Perspektywa uczniów i dyrektorów szkół. Rekomendacje, Warszawa 2016, 

CZYTAJ WIĘCEJ

Opracowanie: dr Iwona Chmura-Rutkowska

2 thoughts on “Ja, Nauczyciel: Edukacja seksualna jest ważna!

  1. Jestem nauczycielką wdż od kilkul lat i przyznam, że wygląda to również w zależności od szkoły. Ja staram się prowadzi zajęcia tak aby dzieci czuły się komfortowo. Wiadomo że są pewne wytyczne których trzeba się trzymać, ale najlepiej dostosować się do dzieci. Ostatnio nawet postanowiłam zaktualizować swoją wiedzę aby być jeszcze lepszym nauczycielem, bo naprawdę lubię swoją prace i chce aby dzieci z moich lekcji wynosiły jak najwięcej. Więc zapisałam się na studia podyplomowe na kierunek edukacja seksualna w WSKZ.

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights