Seksualność jest integralnym aspektem funkcjonowania człowieka

Seksualność jest integralnym aspektem funkcjonowania człowieka, którą należy rozpatrywać holistycznie pod kątem wszystkich jej aspektów: fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i duchowego. Edukacja o seksualności jest Prawem Człowieka i Prawem Dziecka.

Komitet Praw Dziecka wielokrotnie zwracał uwagę, na rolę edukacji seksualnej w zapewnianiu bezpiecznego rozwoju, zapobieganiu chorobom przenoszonym drogą płciową, zapobieganiu ciąż nastolatek oraz informowaniu młodych ludzi o ich prawach reprodukcyjnych (Konwencja Praw Dziecka, ONZ 1989) [1]; Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych WHO 1999) [2]. Celem edukacji seksualnej jest wspieranie rozwoju młodego człowieka prowadzące do osiągnięcia przez niego dojrzałości psychoseksualnej, a także uczenie postępowania w zgodzie z normami zdrowotnymi, społecznymi i etycznymi. 

Człowiek jest istotą seksualną od narodzin do śmierci

Człowiek jest istotą seksualną od narodzin do śmierci, a brak wiedzy i zrozumienia dla tej sfery ludzkiego życia, stwarza różnego rodzaju ryzyka, zarówno na poziomie rozwoju indywidualnego, jak i funkcjonowania społecznego.

Sfera seksualna jest nie tylko ważnym więziotwórczym elementem związku i miłości dwojga ludzi, ale także problemem zdrowotnym, etycznym, prawnym, estetycznym i społecznym – brak edukacji w tym zakresie potencjalnie zagraża pozytywnemu rozwojowi osobowości, umiejętności tworzenia zdrowych i satysfakcjonujących związków oraz prawidłowemu funkcjonowaniu w społeczeństwie. 

Brak wiedzy i umiejętności wyrażania oraz realizowania swojej seksualności w związkach interpersonalnych w zdrowy i społecznie akceptowany sposób jest niezwykle ważnym problemem i źródłem zachowań przestępczych.

Prawo do zdrowia i bezpieczeństwa

Oparte na wiedzy naukowej, dobrej jakości programy edukacyjne z zakresu edukacji seksualnej realizowane przez osoby do tego merytorycznie i metodycznie przygotowane zwiększają nie tylko świadomość młodych ludzi w tej sferze życia, ale także wyposażają w umiejętności asertywnego dbania o swoje bezpieczeństwo, odmawiania w sytuacji ryzyka, ochrony przed naruszeniem granic przez innych ludzi, radzeniem sobie z presją otoczenia, przyczyniają się do opóźnienia wieku inicjacji seksualnej oraz stanowią profilaktykę w zakresie ryzykownych zachowań, dyskryminacji i przemocy.

Edukacja seksualna dostarcza dzieciom i młodym ludziom rzetelnych informacji w sposób dostosowany do ich wieku oraz poziomu rozwoju a także chroni przed demoralizującym i szkodliwym wpływem przekazów medialnych, rówieśniczych oraz ze strony nieodpowiedzialnych i niebezpiecznych dorosłych.

Prewencyjny charakter nowoczesnej, opartej na wiedzy naukowej edukacji seksualnej potwierdzają liczne badania, które można znaleźć między innymi w raportach: Wpływ edukacji seksualnej na zachowanie seksualne młodzieży (WHO/GPA 1993) [3]; Dane o edukacji seksualnej (SIECUS 2001) [4] a także w opracowaniach M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne (Lublin 2002) [5]; Z. Lew-Starowicz, A. Długołęcka, Edukacja seksualna (Warszawa 2006) [6]; M. Zielona-Jenek, A. Chodecka, Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka (Gdańsk 2010) [7].

Polki i Polacy chcą edukacji seksualnej w szkołach 

Wyniki kolejnych badań i sondaży opinii w Polsce wskazują na wysoką i wciąż wzrastającą aprobatę społeczną do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji seksualnej w szkole. Zdecydowana większość dorosłych chce takiej edukacji dla siebie i swoich dzieci – patrz raporty: Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności, (IBE, 2015) [8], Czy chcemy uczyć dzieci o seksie? (IBRiS 2019) [9]. Problemem zatem nie jest opór społeczny ale nowoczesne i merytoryczne programy, przygotowanie formalne nauczycielek i nauczycieli oraz status i organizacja zajęć w szkole (patrz: M. Bieńko, Z. Izdebski, K.Wąż, Realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Perspektywa uczniów i dyrektorów szkół. Rekomendacje (Warszawa 2016) [10].

Wiedza zamiast ideologii 

Jako Fundacja Ja, Nauczyciel opowiadamy się za edukacją seksualną w szkołach jako realizacją podstawowego prawa człowieka do wiedzy o własnym rozwoju, zdrowiu i bezpieczeństwa. Postulujemy, aby ekspercka i społeczna debata na temat edukacji seksualnej w szkołach dotyczyła kwestii merytorycznych, takich jak: zakres realizowanych treści, metodyki zajęć, czy przygotowania kadry do prowadzenia lekcji – oraz by odwoływała się do najnowszych badań z zakresu zdrowia i rozwoju człowieka, a nie kwestii światopoglądowych, religijnych, czy  ideologicznych.

[1] Konwencja Praw Dziecka, ONZ 1989, 

CZYTAJ WIĘCEJ

[2] Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych, WHO  1999, 

CZYTAJ WIĘCEJ

[3] A. Grunseit, S. Kippax, Effects of sex education on young people’s sexual behaviour, Geneva: WHO/GPA, 1993 

CZYTAJ WIĘCEJ

[4] Problemy i odpowiedzi: Dane o edukacji seksualnej, “Raport SIECUS” 2001, vol. 29, nr 6, 

CZYTAJ WIĘCEJ

[5] M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne, Lublin 2002; 

[6] Z. Lew-Starowicz, A. Długołęcka, Edukacja seksualna, Warszawa 2006; 

[7] M. Zielona-Jenek, A. Chodecka, Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka, Gdańsk 2010;

[8] IBE, Raport: Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności, Warszawa 2015,

CZYTAJ WIĘCEJ

[9] IBRiS, Raport: Czy chcemy uczyć dzieci o seksie?, Warszawa 2019,

CZYTAJ WIĘCEJ

[10] M. Bieńko, Z. Izdebski, K.Wąż, Realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Perspektywa uczniów i dyrektorów szkół. Rekomendacje, Warszawa 2016, 

CZYTAJ WIĘCEJ

Opracowanie: dr Iwona Chmura-Rutkowska

1 thought on “Ja, Nauczyciel: Edukacja seksualna jest ważna!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *