Projekt Wyraź się kolorem był pomyślany jako akcja artystyczna skłaniająca do skorzystania z narzędzi plastycznych w całkowitej wolności od jakichkolwiek mniejszych lub większych idei czy narracji. I w tej wolności powstały znaki plastyczne zarówno bardzo ważne jak i bardzo banalne, zabawne i…

read more

13 grudnia 2019 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN miał miejsce III Kongres Praw Obywatelskich, na którym fundację Ja,Nauczyciel reprezentowała Dagmara Rucińska. W czasie spotkań dyskutowano o praworządności, wymiarze sprawiedliwości, prawach mniejszości, bezdomności, torturach, odpowiedzialności biznesu, nowych technologiach i wielu innych…

read more

W powszechnej opinii nauczycieli, rok 2019 kończymy w poczuciu ogromnego zawodu, a nawet frustracji. Wielkie zaangażowanie całego środowiska – walka o godność zawodu, o realne podwyżki płac i jakość polskiej szkoły, zakończyła się przecież frontalnym zderzeniem ze ścianą.  Nauczyciele ponieśli ogromne straty…

read more

Polscy 15-latkowie w badaniach PISA rozbili bank osiągając najlepsze wyniki w historii. Średni wynik polskich uczniów w rozumowaniu w naukach przyrodniczych to 511 punktów. Lepsze rezultaty w Europie osiągnęła tylko Estonia – 530 punktów i Finlandia – 522 punkty. Najlepszy wynik na…

read more

Opis innowacji pedagogicznej „Sponsoring intelektualny” opartej na zasadzie peer learning realizowanej w III LO w Poznaniu w roku 2015/2016. Cele innowacji: – rozwijanie samopomocy uczniowskiej – podnoszenie kompetencji kluczowych – rozszerzanie zainteresowań uczniów – rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych – promowanie idei kształcenia…

read more

W ostaniem czasie sporo napisano na temat sytuacji polskiej oświaty. Wiele komentarzy wskazuje na konieczność gruntownych zmian. Co z tego wyniknie – zobaczymy. Parlamentarzyści z nowego sejmu w swoich pierwszych wystąpieniach obiecują poprawę sytuacji nie tylko nauczycieli i nauczycielek, ale też innych…

read more