Zagadnienia tu poruszane należą do bardzo złożonych, trudnych filozoficznie i moralnie.[…] jeśli zdecydowana większość obywateli upiera się przy przymusie i masowości, stosując przy tym dialektyczną gimnastykę i zasłaniając się troską o wszystko i wszystkich, to nowe, jakże cywilizacyjnie odmienne od poprzednich, obdarzone demokratycznym mandatem władze oświatowe mogłyby wznieść się na pewien poziom uczciwości i, zamiast utożsamiać opresję z uprawnieniami, otwarcie przyznać, że nie znają lepszego sposobu na zapewnienie minimum wykształcenia możliwie największej części społeczeństwa niż administracyjny przymus.

read more

Poszukaj wspólnie z uczniami interesujących postaci z przeszłości, które trwale odcisnęły swój ślad w naszej historii. Na lekcji uczennice i uczniowie z pomocą telefonów lub notatek, czy innych materiałów mogą opowiedzieć o wybranych przez siebie postaciach, a następnie wspólnie wybierzcie te, które chcielibyście umieścić na platformie „Kto Ty jesteś?

read more

Zapraszamy uczennice i uczniów w podróż, podczas której poznają ciekawe historie o mniej znanych polskich wynalazcach, innowatorkach, odkrywcach, naukowczyniach, inżynierach i przedsiębiorcach. To postaci, które udowadniają, że źródłem inspiracji dla młodzieży mogą być nie tylko żołnierze i przywódcy powstań. Warto te postaci przypomnieć młodym ludziom, aby pokazać, że bycie częścią historii ma różne wymiary.

read more

Projekt „Kto Ty jesteś?” to nowoczesna, interaktywna platforma internetowa, która angażuje do głębszego poznawania historii Polski. Pomysłodawcy przez lata pracy „przy tablicy” dostrzegli, że młodych najbardziej interesują historie konkretnych ludzi. Dzięki poznawaniu życiorysów i osiągnięć rodaków z przeszłości uczniowie zdecydowanie bardziej utożsamiają się z historią naszego kraju. 

read more
Verified by MonsterInsights