Wstępny raport z badania

Gdy pierwsze emocje związane z wprowadzeniem w Polsce kształcenia na odległość  opadły, pomyślałyśmy, że trzeba to zjawisko badać. I to nie w kontekście dostępu do sprzętu komputerowego, Internetu, czy stosowania przez nauczycielki i nauczycieli określonych metod pracy.

Chciałyśmy raczej oddać nauczycielkom i nauczycielom głos i zapytać ich, jak się czują w kształceniu na odległość a także czy dostrzegają jego pozytywne strony. 

Ankieta zawierająca 28 pytań była dostępna w dniach od 21 kwietnia do 18 maja 2020 pod linkiem udostępnianym na Facebooku i rozsyłanym drogą mailową do wylosowanych przez nas szkół. Zebrałyśmy 780 wypowiedzi.

Wkrótce przygotujemy i opublikujemy szczegółowe, opracowane statystycznie raporty i analizę swobodnych wypowiedzi dotyczących dobrych stron kształcenia na odległość. 

Dzielimy się jednak z Państwem już teraz wstępnym raportem, w którym – z danych procentowych – odczytujemy obraz kształcenia na odległość w opiniach i doświadczeniach nauczycielek i nauczycieli.

Wyniki w wielu wymiarach nie są zaskakujące – okazuje się, że łatwiej realizować podstawę programową niż zadania wychowawcze, a szczególnie opiekuńcze. Nauczycielki i nauczyciele dostrzegają pogłębianie się różnic między uczniami , doskwiera im brak wsparcia dyrekcji szkół.  Ogólnie obraz nie jest jednak aż tak zły, jak można zakładać analizując docierające do nas z różnych stron utyskiwania osób w różnym stopniu związanych ze szkołą. 

Nasi badani mają poczucie, że wachlarz ich kompetencji zawodowych zwiększa się, wyrażają chęć wykorzystania nabywanych teraz umiejętności w przyszłości. Towarzyszą im też dość pozytywne emocje, szczególnie w  relacjach z uczennicami i uczniami.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem. 

POPIEBRZ RAPORT

Będziemy na facebookowym profilu Ja Nauczyciel’ka dzieliły się poszczególnymi wynikami i dalszymi analizami.

Dziękujemy wszystkim osobom, które udostępniły i wypełniły ankietę.

Sylwia Jaskulska, prof. UAM dr hab., pedagożka, pracuje w Laboratorium Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka, współautorka i współredaktorka kilku książek o szkole (np. S. Jaskulska, Ocena zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów, S. Jaskulska, Rytuał przejścia. Młodzież szkolna na progu edukacyjnym, M. Dudzikowa, S. Jaskulska (red.), Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Cow zamian?) i kilkudziesięciu innych tekstów. Członkini Uniwersyteckiego Ośrodka Koordynacyjno – Programowego Kształcenia Nauczycieli. Zastępczyni redaktor naczelnej „Rocznika Pedagogicznego”. Honorowa Ambasadorka oddolnej ogólnopolskiej inicjatywy edukacyjnej Rok Relacji w Edukacji. Redaktorka naukowa serwisu oświatowego Ja, Nauczyciel’ka. Pasjonatka dramy edukacyjnej. Mama Szymona i Bartosza. Czytaj więcej: Facebook YouTube Academia.edu

Barbara Jankowiak, prof. UAM dr hab., pedagożka, psychoterapeutka, psycholożka, kieruje Pracownią Psychopedagogicznych Badań nad Rozwojem Człowieka na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla młodzieży oraz związków intymnych. Jest autorką monografii Zachowania ryzykowne młodzieży. Studium teoretyczno-empiryczne (Poznań, 2017), redaktorką pracy zbiorowej Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka (Poznań, 2013), współredaktorką pracy (wraz z A. Matysiak-Błaszczyk) Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek (Poznań, 2017) oraz autorką kilkudziesięciu innych tekstów. Mama Wojciecha i Jędrzeja.

1 thought on “Kształcenie w Polsce w czasie pandemii COVID-19.

Dodaj komentarz