Kryzys spowodowany pandemią trwa. Adaptujemy się do zmieniających się warunków, ale to kosztuje. Dlaczego powinniśmy się zająć stresem i codziennym funkcjonowaniem w sytuacji kryzysowej nauczycieli i nauczycielek? 

Dlaczego ważny jest dobrostan nauczycielek i nauczycieli? 

Chociażby dlatego, że osoba będąca w silnym stresie, nie jest w stanie skutecznie działać i wykorzystywać w pełni swojego potencjału, jej reakcje mogą być gwałtowne, wynikające z niepokoju i poczucia dezorientacji. Nauczycielki i nauczyciele obecnie muszą się zmagać ze swoimi trudnościami, a jednocześnie występują w pierwszej linii wsparcia dzieci. To oni pierwsi powinni zauważyć zmianę w zachowaniu uczniów, być uważnym na emocje, jakie im w tym czasie towarzyszą i jak sobie z nimi radzą. To nauczyciel powinien rozpoznać niepokojące sygnały, porozmawiać z dzieckiem i rodzicem, wesprzeć w sytuacji trudnej. Jak ma spełnić ten obowiązek, kiedy sam zmaga się ze skutkami długotrwałego kryzysu, niepewności, napięcia, odpowiedzialności i presji? 

Sytuacja nauczycielek i nauczycieli w czasie epidemii koronawirusa. Czynniki ochronne i czynniki ryzyka.

Dlaczego wszyscy potrzebujemy dobrostanu?

Wiele dziedzin nauki od biochemii mózgu, poprzez neurobiologię, na psychologii i socjologii kończąc, zajmuje się od lat zagadnieniem stresu i jego wpływem na nasze funkcjonowanie. Każdy z nas jest wyposażony w swoje osobiste mechanizmy radzenia sobie ze stresem, które pozwalają nam skutecznie funkcjonować w codziennej rzeczywistości, jednak kiedy rzeczywistość ta nagle, ekstremalnie się zmienia pojawia się silny stres, z którym nie mieliśmy do tej pory do czynienia, stąd też nie mamy mechanizmów, które mogłyby nas przed nim chronić. 

Kryzys nie skończył się wraz z końcem izolacji.

Ważny jest też czas, w jakim jesteśmy wystawieni na stresogenne bodźce. Inaczej reagujemy na silne, ale stosunkowo krótkie, epizody kryzysowe, a zupełnie inaczej na silny, długotrwały kryzys. 

Sytuacja pandemii COVID-19 wystawiła na próbę wszystkich, psychiczne skutki długotrwałej izolacji, niepewności i zagrożenia zdrowia i życia, którą dzięki osobistym zasobom udało nam się przetrwać, dają o sobie znać właśnie teraz. Kryzys nie skończył się wraz z końcem izolacji, obecna sytuacja kryzysowa dotyczy bardzo wielu obszarów i mocno odbija się na codziennym funkcjonowaniu. Skutkom tym podlegają dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy bez względu na płeć, status materialny czy profesję.

Niezwykle ważne jest działanie na poziomie codziennego funkcjonowania, takiego jak, budowanie sieci wsparcia koleżeńskiego, opracowywania bądź wymieniania się strategiami, metodami lepszego radzenia sobie w codziennej praktyce. Są to działania silnie wzmacniające, odbudowujące siłę psychiczną i poczucie skuteczności.

Jak wzmocnić nauczycielki i nauczycieli, by mogli rzetelnie wykonywać swoje obowiązki – wychowywać i dbać o rozwój uczniów i uczennic? Co możemy zrobić, by wesprzeć nauczycieli? Jak poznać mapę ich potrzeb i możliwie precyzyjnie zaprojektować strategię poprawy codziennego funkcjonowania? 

Zespół naukowczyń i naukowców pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Pisuli z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi badania, których celem jest zbadanie sytuacji nauczycielek i nauczycieli w czasie epidemii koronawirusa. Autorzy badań chcą zebrać relacje i refleksje dotyczące codziennych doświadczeń, przeżyć oraz sposobów radzenia sobie w tej sytuacji przez nauczycieli, aby móc lepiej zrozumieć obszary napięć, szczególne położenie i potrzeby.

Fundacja Ja, Nauczyciel wraz z badaczkami i badaczami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do badania osoby należące do kadry pedagogiczno-psychologicznej placówek oświatowych, niezależnie od rodzaju placówki, stażu pracy, specjalizacji przedmiotowej, etapu edukacji, wieku uczniów i uczennic itp.

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także integracyjnych, specjalnych, artystycznych, zawodowych, terapeutycznych oraz nauczycieli wspomagających, osoby pracujące w placówkach wychowawczych i opiekuńczych.

Badanie polega na wypełnieniu ankiety on-line (zajmie to około 30 minut). Badanie jest w pełni anonimowe, zapewniamy poufność otrzymanych informacji.

Link do ankiety:

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Wyniki badań zostaną przedstawione w udostępnionym publicznie  Raporcie. 

Dzięki Państwa zaangażowaniu będziemy w stanie zidentyfikować czynniki ochronne oraz czynniki ryzyka, które mogą być związane z występowaniem trudności psychologicznych w pracy nauczyciela. Wyniki tych badań, będą podstawą do opracowania interwencji psychologicznych, które będą miały na celu poprawę dobrostanu psychologicznego nauczycieli. Będą one mogły zostać wykorzystane także jako argument do wprowadzenia/zmiany określonych działań w celu poprawy sytuacji nauczycieli i ograniczenia dyskomfortu psychicznego związanego z pracą w szkole w okresie pandemii COVID-19 oraz w każdej innej sytuacji kryzysowej.

Wiktoria Niedzielska – Galant – Ja, Nauczyciel

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights