Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Są to głównie dziadkowie naszych uczniów. Program FAST Heroes uczy rozpoznawać objawy udaru mózgu, którego mogą doznać osoby starsze podczas wspólnych chwil z wnukami. Symptomy te są tak charakterystyczne, że może je zauważyć każdy, nawet kilkuletnie dziecko.

read more

Technologia, która do niedawna wykorzystywana była jedynie w zaawansowanych dziedzinach życia może być wspaniałą alternatywą uzupełniającą funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Bez nakładów finansowych i technologicznych urządzenie mobilne osoby z niepełnosprawnością może zamienić się w nowoczesne centrum aktywności, które zastąpi jej zmysły oraz umiejętności.

read more

Niedostosowanie społeczne z definicji to wszelkie formy wadliwego stosunku do innych ludzi wypływające z różnego rodzaju zaburzeń emocjonalnych oraz defektów w tym zakresie [1]. O tym, że uczeń jest niedostosowany społecznie, świadczy zachowanie naruszające społeczne normy i wartości, które nie jest akceptowalne w danym środowisku.

read more

Kolejny raz w pandemicznym czasie wracamy z domowych pieleszy do budynku szkolnego i sal lekcyjnych. Próbowałam przypomnieć sobie, który to już raz od 2020 roku zadziewa się taka zmiana i przyznam, już się nie łapię w kalendarium  on-off-linowym.Mimo, że czas nauki zdalnej mojej córki z szóstej klasy był znacznie krótszy niż rok temu, to przyglądając się sytuacji z boku, rozmawiając z innymi rodzicami i nauczycielkami, mam poczucie, że wiele doświadczeń, stanów i emocji się powtórzyło.

read more

Technologie informacyjno-komunikacyjne to nie tylko nauka zdalna. Zastanawiałem się o czym dziś napisać. Okazało się, że życie jest pełne inspiracji. Rano moja córka rozpoczęła zajęcia zdalne. Niestety, klasa trafiła na kwarantannę. Pierwsza lekcja, pierwsze logowanie od kilku miesięcy i… „Coś nie działa… Do kiedy macie te zdalne?” Tytuł tego artykułu to cytat, tymi słowami nauczyciel przywitał się z klasą.

read more