Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, miasto Gdynia oraz Wydział Nauk Społecznych  Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają wszystkich nauczycieli, pedagogów, psychologów  oraz innych specjalistów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. ZDROWA  SZKOŁA. O POTRZEBACH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI. Wydarzenie odbędzie się w dniach 13- 14 listopada 2023 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. 

Udział w konferencji jest odpłatny (650 zł (stacjonarnie) / 200 zł (online) a formalnego  zgłoszenia na konferencję należy dokonać na stronie www.kongressoc.pl . Ilość miejsc  stacjonarnych ograniczona do 300 osób. 

Ten ważny kongres traktuje o zapaści zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli, ale też  wskazuje konkretne rekomendacje, które mogą być wdrożone w każdej szkole w Polsce.  Jako organizatorzy wydarzenia wychodzimy z założenia, że o dobre relacje w społeczności  szkolnej możemy dbać niezależnie od tego, w jakim systemie (politycznym,  gospodarczym, światopoglądowym, edukacyjnym) aktualnie się znajdujemy. Podczas konferencji obok sesji wykładowych odbędą się praktyczne warsztaty dla nauczycieli,  psychologów oraz pedagogów szkolnych, a w trakcie organizowanego wydarzenia  przedstawione zostaną wybrane wyniki ogólnopolskich badań realizowanych w roku  2022/2023 pt. MŁODE GŁOWY. OTWARCIE O ZDROWIU PSYCHICZNYM.  

W trakcie kongresu uczestnikom zostaną rozdane materiały edukacyjne, w postaci  publikacji naukowych, materiałów edukacyjnych, jak również scenariuszy zajęć (dla  uczniów oraz nauczycieli) opracowanych przez fundację Dbam o Mój Z@sięg oraz  konferencyjnych partnerów 

Podczas dwóch dni wykładów i warsztatów rozmawiać będziemy o tym: 

  • Jak budować i wzmacniać więzi w społecznościach szkolnych? 
  • Jakie są najważniejsze problemy uczniów i w jaki sposób na nie odpowiadać? 
  • Czym jest interwencja kryzysowa w szkole i kto powinien jej dokonywać? 
  • Czy polska szkoła jest przestrzenią uznania czy przemocy i dyskryminacji?
  • W jaki sposób budować w szkole zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli? 
  • W jaki sposób środowisko szkolne może odpowiadać na różnorodność społeczną,  w tym międzykulturową? 
  • W jaki sposób podejmować zagadnienia partycypacji uczniów i rodziców? 
  • Co możemy zrobić, aby być w szkole dla siebie wsparciem? 
  • Partycypacja uczniów i rodziców w kształtowaniu środowiska szkolnego – mity  czy realne możliwości? 

Gościem głównym naszego kongresu będzie Marek Kamiński – zdobywca biegunów oraz  założyciel Life Plan Academy i Kaminski Academy – organizacji wspomagających  odporność psychiczną u dzieci i dorosłych. Mentor, przedsiębiorca i odkrywca ludzkiego  potencjału. Odbył ponad 80 ekstremalnych wypraw. Jako pierwszy na świecie zdobył oba  bieguny Ziemi w ciągu jednego roku, bez pomocy z zewnątrz, za co został wpisany do  Księgi Rekordów Guinnessa. Między innymi dotarł na Bieguny z niepełnosprawnym,  wówczas 15 letnim Jaśkiem Melą udowadniając, że nie ma rzeczy niemożliwych. Inspiruje  setki tysięcy ludzi w Polsce i na świecie poprzez książki, filmy, podcasty, webinary oraz  programy trenerskie. Marek Kamiński wygłosi wykład pt. Bądź odporny psychicznie lub  zgiń – od wypraw na krańce ziemi do globalnej odporności psychicznej. Podczas  konferencji swoje wystąpienia wygłoszą między innymi prof. Iwona Chmura-Rutkowska,  prof. Jacek Pyżalski, dr Wojciech Glac, dr Maciej Dębski, Halszka Witkowska czy dr Joanna  Foryś. 

II KONGRES SZKÓŁ ODPOWIEDZIALNYCH CYFROWO to również czas rozpoczęcia  współpracy między fundacją Marka Kamińskiego a fundacją Dbam o Mój Zasięg. Obie  organizacje w roku 2023/2024 prowadzić będą (we współpracy z Wydziałem Nauk  Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego) badania poświęcone odporności psychicznej  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w powiązaniu z korzystaniem  problemowym z zasobów sieci. Podczas konferencji będzie możliwość wzięcia udziału nie  tylko w sesji plenarnej (wykładowej), ale również w sesji warsztatowej (pierwszy dzień po  południu) oraz w panelu dzielenia się dobrymi praktykami (sesja poranna  przygotowywana drugiego dnia). Podczas całości wydarzenia uczestnicy będą mogli  skorzystać z bogatej oferty przygotowanej przez partnerów konferencji (stoiska  partnerskie). 

Licząc, że nasze zaproszenie znajdzie uznanie w Państwa oczach serdecznie zapraszamy  do bycia z nami. Prosimy również o przekazanie tego pisma wszystkim szkołom oraz  nauczycielom, którzy zechcieliby zaszczycić nas swoją obecnością. Z pozdrowieniami 

dr Maciej Dębski 

prezes fundacji Dbam o Mój Z@sięg 

tel. 512-474-482 

email: m.debski@dbamomojzasieg.com

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights