Platforma „KtoTyJesteś?” to nauka historii przez doświadczenie z wykorzystaniem kompetencji cyfrowych uczennic i uczniów. Narzędzie umożliwia wykorzystywanie elementów multimedialnych: audio, wideo, grafik oraz fotografii. 

W powszechnym odczuciu kursy historii w szkole są przeładowane, a nauczycielki i nauczyciele najczęściej korzystają wyłącznie z podręczników w trakcie roku szkolnego. Tymczasem młodzi ludzie przyswajają wiedzę skuteczniej, oglądając materiały wideo, grafikę, czy rozwiązując multimedialne quizy. 

Poprzez zastosowanie multimedialnych form aktywności uczennic i uczniów oraz dobór mniej oczywistych i znanych postaci oraz tematów, platforma „Kto Ty jesteś?” buduje pozytywne skojarzenia młodych ludzi z historią jako przedmiotem szkolnym. Forma interaktywnego quizu jest obecnie najchętniej używaną metodą nauki wśród młodych ludzi, o czym świadczy popularność takich portali jak: Kahoot!, Quizlet, Samequizy, czy Quizizz. 

Jak możesz wykorzystać platformę „Kto Ty jesteś?” na swojej lekcji? 

Poszukaj wspólnie z uczniami interesujących postaci z przeszłości, które trwale odcisnęły swój ślad w naszej historii. Na lekcji uczennice i uczniowie z pomocą telefonów lub notatek, czy innych materiałów mogą opowiedzieć o wybranych przez siebie postaciach, a następnie wspólnie wybierzcie te, które chcielibyście umieścić na platformie KtoTyJesteś?”

Zmień nudny sprawdzian na atrakcyjny quiz!

Nasza platforma działa także urządzeniach mobilnych, dlatego udostępniamy narzędzia do przedstawienia ciekawostek historycznych w sposób żywy, interaktywny, i dydaktycznie skuteczniejszy, niż metody dostępne na co dzień w klasie. Stwórz quiz na platformie „Kto Ty jesteś?” i sprawdź wiedzę swoich uczniów w sposób przystępny dla nich!  

Zaloguj się na www.ktotyjestes.com.pl i rozwiąż ze swoimi uczniami quizy dostępne na platformie. Zachęć uczennice i uczniów do wyboru inspirującej ich postaci historycznej, której historię w formie quizu zamieścicie na platformie: 

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights