Program Cyfrowej Transformacji Edukacji to jeden ze strategicznych priorytetów Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach planów, program zakłada zakup urządzeń dla szkół oraz zwiększenie kompetencji cyfrowych nauczycielek i nauczycieli. To unikalna szansa, aby zmienić polską szkołę i przenieść nasz system edukacji na wyższy poziom, co pozwoli umieścić Polskę wśród wiodących gospodarek na świecie.

 

Google for Education RAPORT 

Aby tak się stało, musimy odpowiednio przygotować nasze szkoły, wykorzystując najbardziej innowacyjne i sprawdzone metody transformacji. Google, jako lider technologiczny, jest naturalnym partnerem dla polskich szkół. Opierając się na najlepszych praktykach i doświadczeniach wdrożonych w wielu krajach, pragniemy zaproponować przeprowadzenie kompleksowego projektu cyfryzacji Twojej szkoły. Transformacja cyfrowa to nie tylko wdrożenie technologii. To wspólna droga w procesie cyfrowej zmiany.

Dołącz do programu Innowacyjna Szkoła Google!

Program stworzony przez Google for Education to program, który udoskonali metodykę i uzupełni dotychczasowy ekosystem szkolny o innowacyjne narzędzia sprawdzone na całym świecie! Innowacyjna Szkoła Google to program dedykowany:
1. Kadrze nauczycielskiej
2. Administratorom IT
3. Kadrze zarządzająca placówkami oświatowymi
4. Uczniom
5. Opiekunom i rodzicom uczniów.

Google for Education proponuje kompleksowe podejście do projektu, w ramach którego szkoła otrzymuje:
1. konfigurację i dostęp do bezpłatnej platformy Google Workspace dla Edukacji, oraz opiekę
partnera w zakresie platformy;
2. kompleksowe przeszkolenie kadry dydaktycznej, zespołu IT oraz kadry zarządzającej instytucją w
zakresie wykorzystania nowych technologii w edukacji,
3. przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego Google dla edukatorów (na trzech poziomach),
4. bezpłatne vouchery do egzaminów certyfikacyjnych Google (3 na szkołę),
5. dostęp do wsparcia i ekspertyz najlepszych certyfikowanych nauczycieli Google w Polsce (GEG Poland) i na Świecie,
6. bezpłatny dostęp do szkoleń prowadzonych przez firmę Google dla Edukacji i edukatorów GEG Poland.

Dołącz do naszego programu i zarejestruj szkołę wypełniając

FORMULARZ

* Wypełnienie formularza wskazuje na zainteresowanie szkoły/gminy wzięciem udziału w programie Google i zgodą na przekazanie szczegółów i zakresu projektu.

Program nie zobowiązuje szkoły do opłat za uczestnictwo w nim, strony będą współpracować w dobrej wierze, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w celu zwiększenia powszechnego wykorzystania narzędzi cyfrowych i poprawy efektywności nauczania i uczenia się.

#TworzyMyJakośćEdukacji

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights