Projekt Wyraź się kolorem był pomyślany jako akcja artystyczna skłaniająca do skorzystania z narzędzi plastycznych w całkowitej wolności od jakichkolwiek mniejszych lub większych idei czy narracji. I w tej wolności powstały znaki plastyczne zarówno bardzo ważne jak i bardzo banalne, zabawne i…

read more

Opis innowacji pedagogicznej „Sponsoring intelektualny” opartej na zasadzie peer learning realizowanej w III LO w Poznaniu w roku 2015/2016. Cele innowacji: – rozwijanie samopomocy uczniowskiej – podnoszenie kompetencji kluczowych – rozszerzanie zainteresowań uczniów – rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych – promowanie idei kształcenia…

read more