Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Są to głównie dziadkowie naszych uczniów. Program FAST Heroes uczy rozpoznawać objawy udaru mózgu, którego mogą doznać osoby starsze podczas wspólnych chwil z wnukami. Symptomy te są tak charakterystyczne, że może je zauważyć każdy, nawet kilkuletnie dziecko.

Ruszają zapisy do kolejnej edycji programu!

Z tego założenia wyszli twórcy inicjatywy FAST Heroes i opracowali unikalny program edukacyjny. Obejmuje on 5 w pełni przygotowanych zajęć, realizowanych w tygodniowych odstępach, podczas których w przystępny sposób najmłodsi poznają charakterystyczne objawy udaru mózgu, uczą się odpowiedniej reakcji w przypadku jego zaobserwowania oraz numeru alarmowego 112. Przed rozpoczęciem programu, każde dziecko z grupy przedszkolnej/klasy otrzymuje nieodpłatne, atrakcyjne zeszyty ćwiczeń. Dla nauczycieli natomiast został przygotowany pomocny tutorial, który przybliża ideę tej inicjatywy i ułatwia przeprowadzenie zajęć.

Wszystkie informacje na temat programu, zeszyty ćwiczeń w wersji elektronicznej (e-booki), a także ciekawe i angażujące materiały, w tym gry i zabawy dostępne są na stronie internetowej w języku polskim:

www.fastheroes.com

Blisko 20 000 dzieci i ponad 920 placówek edukacyjnych w Polsce już wzięło udział w programie FAST Heroes! A teraz organizatorzy programu czekają na małych superbohaterów w kolejnej edycji, która ruszy na przełomie kwietnia i maja. Można zgłaszać się już dziś za pośrednictwem strony  www.fastheroes.com.

Jak zapisać grupę przedszkolną/klasę do programu FAST Heroes?

  1. Osoba do tego upoważniona rejestruje placówkę. Następnie nauczyciel rejestruje siebie jako ambasadora i grupę przedszkolną/klasę na stronie www.fastheroes.com. Jeżeli planują Państwo zrealizować program ponownie z tą samą grupą przedszkolną lub klasą, należy
    zaznaczyć odpowiednie okno przy rejestracji. 

  2. Nauczyciel prosi rodziców dzieci ze zgłoszonej grupy przedszkolnej/klasy o zarejestrowanie dziecka na stronie www.fastheroes.com

  3. Nauczyciel realizuje program z wykorzystaniem zeszytów ćwiczeń w wersji drukowanej lub pięciu bezpłatnych e-booków, do których uzyskają Państwo dostęp po rejestracji. Każdy e-book przeznaczony jest do realizacji jednej godziny zajęć edukacyjnych.

Jak zamówić bezpłatne zeszyty ćwiczeń dla dzieci?

  • Aby otrzymać bezpłatne zeszyty ćwiczeń należy dopełnić w/w warunków i przesłać maila na adres fastheroes@primum.pl zawierającego następujące dane:

  • nazwa placówki i adres dostawy,

  • grupa przedszkolna/klasa, która została zarejestrowana oraz liczba zgłoszonych w jej ramach dzieci równoznaczna z liczbą zeszytów ćwiczeń, jakie chcą Państwo otrzymać,

  • imię i nazwisko nauczyciela, który będzie przeprowadzał zajęcia w danej grupie przedszkolnej/klasie.

Nagrody w programie FAST Heroes 

Za pośrednictwem strony https://pl-pl.fastheroes.com/awards mają Państwo także możliwość nominowania do nagród FAST Heroes Awards nauczycieli szczególnie zaangażowanych w realizację programu, a także tych dzieci, które wykazały się wyjątkowym entuzjazmem i wykorzystały zdobytą w kampanii wiedzę w prawdziwym życiu.

Wspierają nas

Inicjatywa FAST Heroes zyskała uznanie zarówno pedagogów, jak i ekspertów medycznych. Program otrzymał patronaty międzynarodowych instytucji naukowych, w tym Światowej Organizacji Udaru Mózgu, a w wielu krajach także licznych organizacji pozarządowych oraz ministerstw, zarówno zdrowia, jak i edukacji. W Polsce inicjatywa uzyskała m.in. patronat Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Stowarzyszenia „Udarowcy – Liczy się Wsparcie”. Organizatorzy programu współpracują również z portalami Librus Szkoła i Ja, Nauczyciel oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.

Wideo na temat programu FAST Heroes zrealizowane przez telewizję BBC:

Szczegółowe informacje na temat programu:

www.fastheroes.com

Facebook:

https://www.facebook.com/FastHeroesPolska

Dodaj komentarz