W czasach, gdy dostrzegalny jest brak autorytetów, wybór patronki, czy patrona szkoły może być lekarstwem na kształtowanie w działaniu postaw obywatelskich wśród uczennic i uczniów. Oglądając ten proces od drugiej strony lustra, wspaniała przygoda angażująca w odkrywanie lokalnych bohaterek przez młodych jest zawsze impulsem dla społeczności szkoły. Kształtuje jej tradycję i charakter. Nadaje odpowiedni, wspólnie wypracowany ceremoniał.   

Równość płci to nie tylko powszechne prawo człowieka, to także fundament zrównoważonego świata, w którym ludzie będą żyć w pokoju i dobrobycie. Nieustannie rośnie pozycja kobiet na świecie, ale nadal doświadczają one przemocy i różnych form dyskryminowania. Wyeliminowanie nierówności, a także uwzględnianie kobiet w decyzjach politycznych i gospodarczych, będzie napędzać postęp społeczeństw dla dobra całej ludzkości.

Kto na Patronkę?

Patronką szkoły może być osoba, której działalność i postawa może stanowić wzór osobowy dla dzieci i młodzieży oraz która cieszy się szacunkiem i uznaniem w opinii społecznej, a zwłaszcza wniosła istotny wkład w:

  1. obronę niepodległości Polski, walkę o narodowe i społeczne wyzwolenie,

  2. rozwój gospodarki, kultury, oświaty, służby zdrowia, nauki i techniki,

  3. walkę o pokój, przyjaźń i współpracę między narodami,

  4. rozwój regionu lub miejscowości, w której znajduje się szkoła.

I w zasadzie na poziomie wymagań formalnych to wszystko. Jednak to nie wystarczy, aby postać, o której myślisz mogła patronką Twojej szkoły zostać. Tę osobę powinniście wybrać wspólnie z nauczycielkami i nauczycielami, posłuchać opinii rodziców, poprosić o wsparcie lokalne władze samorządowe. Wszystkim uczestnikom procesu powinno zależeć na jego rzetelności i otwartości. Dzięki temu, patronką Waszej szkoły zostanie osoba Wam bliska, z której wszyscy będziecie w szkole dumni. To bardzo ważne!

Co musimy zrobić?

Szukamy postaci nietuzinkowej, która odcisnęła swój ślad w Twojej okolicy. Z pewnością im bliższa to będzie postać Twojej miejscowości, tym szybciej znajdziesz sojuszników, którzy pomogą w dalszej przygodzie.  Warto postać, którą przedstawisz koleżankom i kolegom dobrze poznać, poszperać w źródłach.  Z pewnością warto się do takiej rozmowy przygotować. Tak, przed Wami kilka spotkań, pism i cała procedura, którą trzeba przejść, aby możliwe zamieniło się w faktyczne. Zapamiętaj, nie należy się bać procedur! Dzięki nim cały proces przeprowadzisz jak z mapą drogową w dłoni. Idąc krok po kroku. Wystarczy zadbać o życzliwość i wzajemne zrozumienie na każdym etapie przygody. Najważniejsze są relacje! Jeśli wspólnie wyszukaliście postać, którą uważacie za autorytet i wzór dla kolejnych pokoleń, z pewnością pokonacie wszystkie przeszkody.

Kogo poprosić o pomoc?

Nic w szkole nie ma prawa się udać bez zgody Dyrekcji oraz Pana Woźnego. Z pewnością w obu wypadkach trzeba będzie użyć innych strategii komunikacyjnych. Nie da się jednak uniknąć tej pracy. Rozglądamy się wokół siebie, ktoś w szkole pisze świetne teksty i mógłby podjąć próbę napisania hymnu szkoły, ktoś inny ma talent muzyczny… Im więcej pracy wykonamy wspólnie, angażując otoczenie, tym będzie nam łatwiej przekonać najważniejsze osoby w szkole. Warto wszystkim, z którymi o naszej patronce rozmawiamy przedstawić korzyści wspólnej pracy nad naszym pomysłem. Język korzyści zawsze pomaga!

Zdobądź grant na promowanie Patronki 

Na potrzeby właśnie takich działań, o których piszemy tworzono serwis www.patronki.pl , w którym szkoły znajdą informacje o tym, jak przeprowadzić wybór patronki i proces nadania imienia szkole oraz wszelkie niezbędne dokumenty. Ponadto umieszczone zostały w nim sylwetki kandydatek na patronki, które mogą zainspirować wybór oraz wypowiedzi ekspertów, opisujące wagę kobiecych autorytetów i ich rolę. Aby starać się o dofinansowanie ze strony Banku, szkoły muszą wykonać trzy główne kroki: wybrać w ramach konsultacji lub głosowania swoją patronkę, uzyskać decyzję o nadaniu imienia szkole od organu prowadzącego oraz do 15 listopada 2021 r. w porozumieniu i za aprobatą dyrekcji szkoły wysłać zgłoszenie rejestracyjne poprzez stronę patronki.pl. W zgłoszeniu należy opisać, jaką patronkę wybraliście oraz załączyć dokumenty potwierdzające złożenie wniosku o nadanie imienia szkole. Opiszcie, dlaczego zdecydowaliście się na daną patronkę, jak ją chcecie upamiętnić i na co przeznaczyć wsparcie finansowe od Banku. Po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami, specjalna komisja wyłoni 20 szkół, które otrzymają granty po 15 000 zł.

 

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin akcji znajdują się na stronie:

www.patronki.pl 

Dodaj komentarz