Często słyszy się o programach, które mogą pomóc w organizacji nauki na odległość. Natomiast trudnością pozostaje wybór odpowiednich z nich i nauczenie się ich obsługi. W niniejszym artykule przytoczono kilka konkretnych narzędzi wraz z opisem możliwości ich wykorzystania. Podzielono je na trzy kategorie – do pracy w grupach, zaliczeń oraz socjalizacji uczniów. 

read more