W przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród uczniów i uczennic pedagog szkolny i nauczyciele świetnie poruszają się po oddziaływaniach profilaktyki uniwersalnej coraz częściej nawet tej skutecznej. 

Schody zaczynają się kiedy działania w gabinecie pedagoga szkolnego czy w interwencji wychowawcy mają zostać opisane językiem dwóch kolejnych profilaktyk: selektywnej czy wskazującej.  

Czasem już po jednym szkoleniu czy edukacji własnej są rozpoznawalne w podejmowanych dotychczasowych realizacjach.

Warto podkreślić, że wyniki badań wskazują, że tego typu działania mogą być z powodzeniem realizowane w szkołach i przyczyniają się do ograniczenia używania substancji psychoaktywnych: narkotyków, alkoholu; absencji w szkole oraz przedwczesnego przerywania nauki (Wilson i wsp., 2001, za Borucka A.)

Dobry pomysł, plan i narzędzia zastosowane w szkolnym programie wychowawczo profilaktycznym mogą poszerzać wachlarz profilaktyki. 

W 14 minutowej rozmowie specjalistów  profilaktyki i psychoterapii uzależnień  o profilaktyce selektywnej i wskazującej  oraz ważnej roli pedagoga szkolnego.

Dzięki materiałowi:

  •  uporządkujesz pojęcia profilaktyki selektywnej i wskazującej,
  • przymierzysz się do przypisania niektórym swoim działaniom stosowanie oddziaływań  profilaktyki selektywnej i wskazującej opierając się o indywidualne przypadki uczniów
    i uczennic.

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights