Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji? Prezentujemy wyniki badania przeprowadzonego wśród nauczycieli i uczniów w pierwszych dniach po powrocie do szkoły. Raport jest kolejnym z działań podejmowanych przez naszą fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej w odpowiedzi na kryzys edukacji spowodowany pandemią koronawirusa i stanowi nasz wkład w dyskusję o przyszłości polskiej szkoły.

W badaniu wzięło udział prawie 4 000 uczennic i uczniów oraz ponad 1 600 nauczycielek i nauczycieli, co pozwala na sformułowanie wielu ważnych stwierdzeń dotyczących obecnej sytuacji w szkołach. Najważniejsze wyzwania, które przed nimi stoją to:

Odbudowa motywacji i zaangażowania uczniów zniechęconych do powrotu do szkoły.
Praca nad wyrównywaniem większych niż dotychczas różnic w poziomie wiedzy pomiędzy uczniami.
Zapewnienie dostępności psychologów i pedagogów szkolnych oraz elementów wsparcia psychologicznego dla nauczycieli.
Odpowiedzenie na potrzeby grupy nastolatków, którzy docenili elastyczność edukacji zdalnej, a teraz sceptycznie patrzą na powrót do szkoły.

W raporcie formułujemy szereg rekomendacji skierowanych do nauczycielek i nauczycieli, dyrekcji szkół oraz władz oświatowych wszystkich szczebli. Mogą być one przydatne zarówno w ostatnich tygodniach pracy przed wakacjami, podczas przygotowywania się do nowego roku szkolnego oraz w długoterminowej perspektywie.

Jesteśmy w Centrum Edukacji Obywatelskiej przekonani, że to właśnie teraz decydujemy, czy wykorzystamy pandemiczny kryzys jako szansę i spróbujemy stworzyć szkołę pełniej odpowiadającą na potrzeby uczniów i nauczycieli oraz przygotowującą młodych ludzi do życia w postpandemicznej rzeczywistości. Zapraszamy do lektury raportu!

Nie da się wrócić do szkoły sprzed pandemii. Jeśli nie wprowadzimy odpowiednich zmian i przeobrażeń, pogłębią się nierówności edukacyjne wewnątrz szkół i pomiędzy nimi, zwiększy się skala niepożądanych zachowań uczniów, wzrośnie stopień wypalenia zawodowego nauczycieli i dystans uczniówdo szkoły.

Sposób powrotu do szkół teraz i we wrześniu zdeterminuje kształt polskiej szkoły na kolejne lata. Od
nas zależy, czy w krytycznym momencie postawimy na odtworzenie szkolnych rutyn i tradycji, czy
tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się.

Rzetelne podsumowanie doświadczenia edukacji zdalnej i wnioski, które możemy wyciągnąć z tej refleksji, mogą pozwolić nam wyobrazić sobie na nowo szkołę, do której chce się wracać. Taka okazjadługo się nie powtórzy.

Jakie wnioski uczniowie wyciągnęli ze zdalnej pracy?

Naukę zdalną najbardziej utrudniał uczniom brak bezpośredniego kontaktu – z nauczycielami
(65 proc. badanych) i z rówieśnikami (47 proc.).

55 proc. młodych uczestników badania ocenia, że dzięki pracy zdalnej nauczyli się samodzielności
i brania odpowiedzialności za swoje uczenie się.

Wielu młodych docenia zdalną naukę i chciałoby zachować większy poziom elastyczności i samodzielności w decydowaniu o tym, czego i jak się uczą, również w edukacji stacjonarnej. 43 proc. respondentów uważa, że obecność w szkole nie jest konieczna do skutecznego zdobywania wiedzy.

Dla 47 proc. młodych badanych edukacja stacjonarna jest trudniejsza niż zdalna.

Wyzwaniem dla szkół będzie odpowiedzenie na potrzeby tej grupy młodych ludzi, którzy docenili elastyczność i swobodę edukacji zdalnej.

Autorki i autorzy: dr Jędrzej Witkowski (red.), Magdalena Fac-Skhirtladze, Michal Tragarz, Elżbieta Krawczyk, Sylwia Żmijewska-Kwiręg

CZYTAJ RAPORT

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights