Poprzedni rok szkolny ze względu na swój pandemiczny charakter nie dał wielu szans realizacji programom wychowawczo-profilaktycznym, a pogłębiające się problemy dzieci i młodzieży mogą być objawem wtórnym podejmowanych przez nich zachowań ryzykownych. W nowym roku szkolnym skierujmy uważność na jakość oddziaływań profilaktyki uzależnień.

„Lepiej robić cokolwiek niż nic” jest mitem, bo w profilaktyce może przynieść więcej szkód niż dobrego.

Z informacji otrzymywanych od pedagogów szkolnych i inspektorów ds. uzależnień z samorządów lokalnych wynika, że od początku września biurka zasypywane są ofertami programów profilaktyki uzależnień dla uczniów.

Jak to bywa w każdej branży, produkty i usługi mają różną jakość. Obserwując Państwa zapytania o programy profilaktyczne w branżowych grupach tematycznych zauważam, że wiele  osób odpowiedzialnych za wprowadzenie programu profilaktycznego do swojej placówki ma trudności z oceną i poszukuje informacji na temat ich wartości jednak ciągle za rzadko zadając pytania: 

Jakie skuteczne interwencje zawiera propozycja programu?

Czy organizacja przedkładająca ofertę posiada zaświadczenie uprawniające do realizacji programu jeśli program jest programem z banku programów rekomendowanych?

Czy program opisany przez oferenta jest zgodny ze standardami realizacji programów profilaktycznych np. czy zawiera odpowiednią liczbę godzin zajęć, czy cel zajęć jest spójny z opisem programu? Czy odpowiednio dobrany jest do grupy wiekowej?

Czy oferent składając ofertę programową zaktualizował się i posługuje się znajomością rozróżnień profilaktyk: uniwersalnej, selektywnej, wskazującej?

Zatem często niepokój o jakość wprowadzanej profilaktyki do realizacji jest całkowicie uzasadniony.

To oczywiście wymagałoby i od nas znajomości skutecznych strategii ale to  kwestia szkoleń, które podsumują profilaktykę wczoraj czyli nieskuteczne oddziaływania, a nawet szkodliwe i wprowadzą do profilaktyki dziś czyli profilaktyki opartej na podstawach naukowych.

Fundacja Motywacja i Działanie  z budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego przygotowuje dla Państwa serię szkoleń z rekomendowanych programów zachowań ryzykownych. Dla środowiska pedagogicznego z województwa zachodniopomorskiego będą nieodpłatne.

Zgłoszenie gotowości przystąpienia do szkolenia mogą Państwo przesłać na maila profilaktyka.fmid@wp.pl w temacie wpisując: Zgłoszenie na szkolenie, a bieżące informacje otrzymają Państwo dołączając do Facebook Fundacja Motywacja i Działanie lub Instagram @motywacjaidzialanie. 

Dodaj komentarz