Choć w naszej historii było wiele niezwykłych kobiet, ich osiągnięcia wciąż pozostają nieznane i niedoceniane. Dowodem na to jest fakt, że kobiety stanowią zaledwie 10% patronów polskich szkół. Bank BNP Paribas postanowił to zmienić i zainicjował program patronki.pl, którego celem jest uhonorowanie wybitnych kobiet i zainspirowanie nimi młodzieży. Historia Polski pełna jest niezwykłych kobiet, które trwale zapisały się w dziejach naszego kraju. Laureatki Nagrody Nobla, działaczki społeczne, naukowczynie, sportsmenki, artystki.

Dlaczego tak niewiele szkół posiadających patrona, nosi imię kobiety?

Kobiety, które dostarczały nam niezwykłych przeżyć i swoją postawą udowadniały, że nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli stoi za nimi pasja, żelazna konsekwencja w działaniu i ważny cel. Czy można sobie wyobrazić bardziej inspirujące postacie? A jednak ich osiągnięcia często pozostawały w cieniu historii pisanej przez mężczyzn. Czas to zmienić. Nie możemy pozwolić sobie na to, byśmy jako społeczeństwo pomijali to, czego dokonała jego żeńska połowa. Dorobek ludzkości jest różnorodny i pracowali na niego zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Pora, by znalazło to odzwierciedlenie również w proporcjach między patronami i patronkami szkół, co pomoże zwłaszcza dorastającym dziewczynom znaleźć swoje kobiece autorytety. Zaprośmy do szkół patronki i pokażmy dzieciom i młodzieży wspaniałe postacie, które zainspirują je do podążania za swoimi marzeniami i ambicjami.

 

Wybierzmy Patronkę 

 

Właśnie to przeświadczenie, że czas zwrócić wreszcie uwagę na osiągnięcia kobiet, dało początek akcji Banku BNP Paribas „Gdzie są nasze Patronki?”, która ma zachęcać uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcje szkół do przyjmowania patronek i przybliżania młodzieży ich osiągnięć. Akcja wpisuje się w misję Banku BNP Paribas w Polsce, który od wielu lat podejmuje działania, promujące różnorodność i wspierające kobiety. Inicjatywa Patronki jest skierowana do 11 tysięcy placówek edukacyjnych, które nie mają jeszcze patrona i stoją za nią realne działania i wsparcie Banku. Oprócz tego, że Bank BNP Paribas przygotował dla szkół materiały, które mogą być pomocne w wyborze patronki, takie jak scenariusze lekcji, listy inspirujących lektur i biogramy kandydatek na patronki, to uruchomił jeszcze program dofinansowania szkół, które zdecydują się przyjąć patronkę. Dwadzieścia szkół, które pomyślnie przejdą proces nadania imienia, może przystąpić do konkursu i starać się o granty w wysokości 15 000 zł na promocję osiągnięć i sylwetki swojej patronki wśród uczniów i szerszej społeczności szkoły.

Jak zdobyć grant na promowanie swojej Patronki 

Na potrzeby akcji stworzono serwis patronki.pl, w którym szkoły znajdą informacje o tym, jak przeprowadzić wybór patronki i proces nadania imienia szkole oraz wszelkie niezbędne dokumenty. Ponadto umieszczone zostały w nim sylwetki kandydatek na patronki, które mogą zainspirować wybór oraz wypowiedzi ekspertów, opisujące wagę kobiecych autorytetów i ich rolę. Aby starać się o dofinansowanie ze strony Banku, szkoły muszą wykonać trzy główne kroki: wybrać w ramach konsultacji lub głosowania swoją patronkę, uzyskać decyzję o nadaniu imienia szkole od organu prowadzącego oraz do 15 listopada 2021 r. w porozumieniu i za aprobatą dyrekcji szkoły wysłać zgłoszenie rejestracyjne poprzez stronę patronki.pl. W zgłoszeniu należy opisać, jaką patronkę wybraliście oraz załączyć dokumenty potwierdzające złożenie wniosku o nadanie imienia szkole. Opiszcie, dlaczego zdecydowaliście się na daną patronkę, jak ją chcecie upamiętnić i na co przeznaczyć wsparcie finansowe od Banku. Po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami, specjalna komisja wyłoni 20 szkół, które otrzymają granty po 15 000 zł.

 

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin akcji znajdują się na stronie:

www.patronki.pl 

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights