Obecnie świat podlega ciągłym, bardzo dynamicznym zmianom. Czy nasz system edukacji nadąża za nimi? Czy absolwenci polskich szkół posiadają kompetencje pozwalające im odnaleźć się w tej niestabilnej i mało przewidywalnej rzeczywistości? Czy kształcimy uczniów, którzy potrafią poradzić sobie z problemami współczesnego świata i którzy odnajdą się w nim za 10 lat? Czy podstawą skuteczności naszej oświaty powinny być autorytarne i transmisyjne metody nauczania? 

A może powinniśmy zmienić nasze myślenie o edukacji?

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Przyszłość edukacji”, która będzie okazją by zastanowić się nad powyższymi pytaniami. Podczas wydarzenia będziemy toczyć dyskusję na temat zmian w systemie edukacji w Polsce i kierunków jej rozwoju.

Impulsem do zorganizowania konferencji jest chęć zaprezentowania modelu polityki edukacyjnej Edukacja 2030+. Raport ten stanowi efekt licznych badań z udziałem m.in. nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządowców, władz rządowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli otoczenia edukacji. Model zawiera konkretne rekomendacje zmian, jak i kierunkowe wskazania dla decydentów politycznych – zarówno w odniesieniu do najbliższej, jak i bardziej odległej przyszłości. 

Druga część konferencji poświęcona zostanie premierze publikacji „Szkoły poza horyzont” (pod red. prof. J. Hausnera i dr M. Jelonek), która zawiera opis inicjatyw szkolnych rozwijających koncepcję edukacji relacyjnej. W tym bloku przedstawimy założenia szkoły relacyjnej oraz ciekawe przykłady dobrych praktyk wdrożonych w polskich szkołach, które w prosty sposób zmieniają społeczność szkolną. 

Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy:

dr Łukasza Cieślika – Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Iwonę Chmurę-Rutkowską – Przewodniczącą Rady Fundacji Ja, Nauczyciel

Oktawię Gorzeńską – Akademia Przywództwa Edukacyjnego

dr Magdalenę Jelonek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Jerzego Hausnera –  Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit

Annę Korfel-Jasińską – Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki

Józefa Michalika –  Wiceprezesa Zarządu NEWAG SA

dr Jędrzeja Witkowskiego – moderator, Prezes Zarządu, Centrum Edukacji Obywatelskiej

ZOBACZ PROGRAM KONFERENCJI 

KONEFERENJA „PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJIodbędzie się 12.10.2021 r. w godz. 12.00 – 16.30. w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, a także będzie transmitowana online na platformie www.live.oees.pl 

Aby wziąć udział w wydarzeniu i dowiedzieć się, co sądzą eksperci na temat stanu polskiej edukacji, zapraszamy do bezpłatnej rejestracji:

 (liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Dodatkowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: https://fundacjagap.pl/konferencja-przyszlosc-edukacji

Konferencja „Przyszłość edukacji” realizowana jest w ramach projektu „Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0.” finansowanego ze środków programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „DIALOG” w latach 2019-2021. 

Informacje na temat realizowanych przez nas działań w zakresie edukacji dostępne są na stronie: www.oees.pl/edu-lab  oraz www.fundacjagap.pl/program-dialog 

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Magdalena Banaś (magdalena.banas@fundacjagap.pl)

Zapraszamy!

www.fundacjagap.pl

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights