Właśnie rusza druga edycja konkursu Nagradzamy inicjatywy, który był ogłoszony po raz pierwszy w 2020 roku i spotkał się z dużym zainteresowaniem. Przekonaliśmy się, że coraz więcej ludzi wierzy w dobrą edukację i chce ją wdrażać.

Podjęliśmy wówczas decyzję, że udzielimy rocznego spersonalizowanego wsparcia aż ośmiu grupom inicjatywnym. Odpowiednie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Dobra Edukacja zostały zaproponowane tym, którzy zostali wyłonieni w drodze naszego konkursu. Pandemia sprawiła, że nie wszystkie grupy były w stanie rozpocząć swoją aktywność i musieliśmy też polegać przede wszystkim na zdalnych kontaktach. Doświadczenia zebrane w ciągu pierwszego półrocza współpracy dostarczyły nam przemyśleń, jak najlepiej w przyszłości organizować takie wsparcie i wpłynęły też na zasady drugiej edycji konkursu.

Wśród ośmiu wyłonionych wtedy grup mamy:

  • dwie, które raczej na pewno zaczną od września realizować nasz Program Dobrej Edukacji;
  • dwie, które zmierzają w tym kierunku, ale być może przystąpią do tego rok później lub na razie w formie organizacji punktu edukacji domowej;
  • dwie, z którymi najprawdopodobniej zachowamy przyjazne relacje i jakieś formy współpracy, ale które pójdą inną, własną drogą, bez realizowania naszego Programu;
  • dwie, które nie podjęły współpracy, uzasadniając to zmianą swojej sytuacji zawodowej lub zdrowotnej.

Stowarzyszenie Dobra Edukacja działa od dziewięciu lat. Obecnie potencjał tworzą cztery szkoły średnie i siedem szkół podstawowych, w tym dwie szkoły prowadzone przez inne podmioty.

W wyniku konkursu Nagradzamy inicjatywy II chcemy w 2021 roku wyłonić kolejne grupy inicjatywne, które uzyskają całoroczne nieodpłatne wsparcie merytoryczne przy tworzeniu szkoły realizującej program edukacji spersonalizowanej. Zwycięskie grupy znajdą się na drodze do Dobrej Edukacji – zyskają bezpłatnie wsparcie mentorskie przez cały rok szkolny, możliwość spotkania w uzgodnionych terminach z liderami poszczególnych naszych Akademii Dobrej Edukacji i rozmów o praktycznych rozwiązaniach w nich stosowanych, pomoc w przygotowaniu dokumentów statutowych, aby prowadzić szkołę pracującą zgodnie z naszym Programem Dobrej Edukacji.

Z grupami, które się zgłoszą, przeprowadzimy zdalne rozmowy kwalifikacyjne. Więcej o warunkach konkursu Nagradzamy inicjatywy II można przeczytać tutaj. Aby wziąć udział, trzeba się zgłosić do 15 maja 2021 roku.

Na tym filmie można zobaczyć historię grupy, którą zaczęliśmy wspierać kilka lat temu:

Katarzyna Hall

Inicjatorka tworzenia autorskich rozwiązań w edukacji od 1989 roku. Publikowała w „Rzeczpospolitej”, kierowała zespołem, który opracował pakiety programów nauczania dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum znane pod nazwą Klocki Autonomiczne. Zastępczyni prezydenta miasta Gdańska ds. polityki społecznej w latach 2006-2007, minister edukacji narodowej w pierwszym rządzie Donalda Tuska (2007-2011), posłanka na Sejm VII kadencji. Od 2012 prezeska Stowarzyszenia Dobra Edukacja, a od 2016 dyrektor prowadzonego przez Stowarzyszenie Instytutu Dobrej Edukacji. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wypracowywanie i upowszechnianie nowatorskich i efektywnych rozwiązań programowych i organizacyjnych, które służą dobrej edukacji, obecnie prowadzi 12 szkół i placówek oświatowych.

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights