16 i 17 listopada w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbyła się VI edycja Open Eyes Economy Summit – Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości, w której wzięło udział 1500 osób stacjonarnie oraz 3700 osób online, łącznie z 37 państw. Podczas tegorocznego szczytu skupiono się m.in. na tematach związanych z demokracją i demografią, ulokalnianiem i naturalizacją gospodarowania czy wielopokoleniową i wielokulturową różnorodnością w organizacjach. Tematem przewodnim kongresu było hasło odnoszące się do relacji międzypokoleniowych „Generacje: mają swoje racje”. Jakie wnioski nasuwa VI edycja Open Eyes Economy Summit?

Tegoroczny kongres otworzyło wystąpienie Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, które od samego początku aktywnie wspiera przedsięwzięcie ruchu Open Eyes Economy:

„Chcielibyśmy, aby nasze miasto było także miastem przyjaznym dla wszystkich. Jeśli Państwo popatrzycie na herb naszego miasta, zobaczycie, że widnieje w nim brama, która jest na oścież otwarta. To pokazuje, że czekamy na to, aby wszyscy tutaj przyjechali, wszyscy bez różnicy płci, bez różnicy narodowości, rasy, religii, aby to miasto było naprawdę miastem wielokulturowym i robimy w tym kierunku wszystko.”  

W tym roku, w ramach wieloletniej współpracy, Miasto Kraków patronuje ścieżce tematycznej „Miasta historyczne – co dalej?”, która skupia się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem miast historycznych, tematy poruszane podczas prelekcji i dyskusji to m.in.  utrzymanie harmonii pomiędzy funkcjonowaniem sektora turystycznego, a codziennym miejskim życiem czy projektowanie przestrzeni miejskiej dopasowanej do potrzeb mieszkańców.

Jak zaprojektować świat na nowo?

Tegoroczny Open Eyes Economy Summit przyniósł wiele ciekawych spojrzeń na bieżące wydarzenia. Tematem pojawiającym się w większości rozmów i wystąpień, była niewątpliwie pandemia koronawirusa, która – co podkreślało wielu panelistów – była istotnym wydarzeniem, które bezpowrotnie zmieniło nasze życie, a także przyspieszyło zachodzące w nim zmiany. Wpływ pandemii na poszczególne kategorie – zarówno życia, jak i myślenia o świecie – przywoływany był niejednokrotnie podczas omawiania różnych zagadnień. Jednym z najczęściej pojawiających się, w odniesieniu do zmian wywołanych pandemią, tematów, była świadomość społeczna dotycząca kryzysu klimatycznego, odpowiedzialności biznesu oraz solidarności społecznej. Uwagę na wspomniane zagadnienia zwróciła m.in. Gina Lovett – przedstawiciel Patagonii, znanej firmy zajmującej się produkcją ubrań oraz niekwestionowanego lidera w kreowaniu i wytyczaniu nowych ścieżek odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Patagonia znana jest m.in. z finansowego zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska. Na początku 2021 roku jej CEO Ryan Gellert w rozmowie ze szwajcarskim „NZZ am Sontag” zaskoczył stwierdzeniem, że firma nie traktuje już zysku jako głównego celu strategicznego. Przedsiębiorstwo ogranicza produkcję oraz skupia się na rozwoju platform, za pomocą których m.in. odkupuje od klientów zniszczone ubrania i sprzedaje naprawione. W swoim wystąpieniu Gina Lovett zwracała uwagę, jak istotne jest ograniczanie dwutlenku węgla oraz recykling odpadów. Podczas swojego wystąpienia zaznaczyła, że jej zdaniem wpływ na przyszłość oraz klimat mają m.in. małe zmiany, które ostatecznie mogą doprowadzić do dużych przełomów, np. całkowitej rezygnacji z paliw kopalnianych. Mam nadzieję, że niedługo zanieczyszczanie środowiska będzie wydawało nam się tak nierealne i niemożliwe, jak zapalenie papierosa w restauracji – podsumowała swoje wystąpienie przedstawicielka Patagonii.

Gina Lovett nawiązywała także do wcześniejszej prelekcji prof. Leifa Edvinsson – laureata prestiżowej nagrody „Brain of the Year” – podkreślając wagę edukacji w budowaniu lepszej przyszłości. Głodzimy się na przyszłość zamiast objadać się wiedzą – rozpoczął swoje wystąpienie Leif Edvinsson, profesor z University of Lund. Podczas swojej prelekcji zaprezentował wyjątkowo ciekawe raporty dotyczące edukacji i kapitału ludzkiego, a także podkreślał, że rola edukacji jest kluczowa dla przyszłości ludzkości i planety. Naszym obowiązkiem jest ulepszanie systemu edukacji. Powinniśmy stać się nawigatorami na tym morzu wiedzy – podsumował swoje wystąpienie szwedzki naukowiec. 

O budowaniu nowej przyszłości mówił także John Thackar z Royal College of Art in London; pracownik Tongji University w Shanghaju. Jesteśmy w więzieniu, które opiera się na mierzeniu sukcesu poprzez PKB stwierdził w panelu „Jak zaprojektować świat na nowo”. Brytyjczyk podkreślał również konieczność przełożenia energii działania na zwiększenie świadomości dotyczącej ochrony i funkcjonowania naturalnego środowiska oraz wielopoziomowej roli, którą odgrywa w budowaniu naszego świata. Powinniśmy szukać piękna w rzeczach, które są żywe, a nie w tych, które tworzymy – podsumował swoje wystąpienie John Thackar. 

Generacja Z nie wierzy w kapitalizm w wydaniu wielkich korporacji

Podczas całego kongresu żywe było promujące go hasło „Generacje: mają swoje racje”. Podczas rozmów i wystąpień prelegentów często pojawiały się tezy charakterystyczne dla młodego pokolenia. Mając na uwadze to, jak duży entuzjazm budziły wśród uczestników, a także wyjątkowo udaną sesję Q&A „Nie psujcie nam świata – o relacjach międzypokoleniowych”, można stwierdzić, że podczas VI edycji OEES zmaterializował się koncept kultury prefiguratywnej autorstwa antropolożki Margaret Mead, w którym zmienia się kierunek przekazywania wartości, a starsze pokolenia uczą się od młodszych. Wszyscy jesteśmy skażeni sposobem myślenia popularnym 30 lat temu – mówił w trakcie bloku „Zarządzanie różnorodnością: wielopokoleniowa i wielokulturowa organizacja” Artur Kupczunas z Saule S.A. To m.in. podczas tego bloku wskazywano na niedoskonałości mechanizmów, które budowały kiedyś dzisiejszy kapitalizm, a które dziś wymagają gruntownej zmiany. Do młodego pokolenia w swoim wystąpieniu nawiązywał także dr Michał Boni z Uniwersytetu SWPS, który zwrócił uwagę m.in. na to, że w bardzo zróżnicowanej młodej generacji, silnie wybija się grupa młodych, zaangażowanych ludzi, dążących do wolności i równości – wartości nie traktowanych w kategoriach ideologicznych, ale rozumianych jako prawo wyboru. Boni zwrócił także uwagę na aktywne działania młodych ludzi w wielu obszarach, m.in. w zakresie ochrony klimatu – z jednej strony poprzez protesty i nacisk na polityków, z drugiej strony poprzez wdrażanie indywidualnych działań, skupiających się chociażby na neutralizacji własnego śladu węglowego czy na świadomych wyborach konsumenckich. Przedstawiciel Uniwersytetu SWPS zauważył również, że młodych charakteryzuje inne spojrzenie na gospodarkę – nie mierzoną we wzroście PKB, ale ocenianą pod względem wzrostu jakości życia.

Generacja Z nie wierzy w kapitalizm w wydaniu wielkich korporacji, nie wierzy w kapitalizm, jaki znamy teraz. Nie motywuje ich wspinanie się po szczeblach kariery. Generacja Z chce urzeczywistniać to, w co wierzy – mówiła Zuza Karcz – studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członkini SKN EP; Członkini Rady Programowej OEES, przedstawicielka Generacji Z, uczestnicząca w projekcie „Generacje: mają swoje racje”.

Myśl o wiarygodności

VI edycję Open Eyes Economy Summit, jak co roku, zakończyło wystąpienie podsumowujące prof. Jerzego Hausnera – Przewodniczącego Rady Programowej OEES. Podczas swojej prezentacji zwracał on uwagę na działania, które należy podejmować, aby nie przesuwać się w kierunku społeczeństwa dystopijnego, w którym każdy…

walczy z każdym, każdy ratuje się kosztem innego. Profesor nawiązał także do tendencji politycznych oraz ideologicznych, które starają się wywierać wpływ na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw: Autorytarne bezpieczeństwo, które coraz częściej oferuje nam współczesny świat, to w istocie rzeczy stopniowe pozbawianie nas autonomii, pozbawianie nas zdolności do podmiotowego działania, uwięzienie naszej wyobraźni, naszej energii, naszej aktywności. Jeśli na to przystajemy, to tracimy jako społeczeństwo zdolność eksperymentowania, zdolność do budowania własnych doświadczeń i bazowania na tych doświadczeniach. Oznacza zamykanie nas w tu i teraz, ale to „tu i teraz” oznacza zastojowe status quo – powiedział w swoim wystąpieniu prof. Jerzy Hausner.

W czasie swojego podsumowania podziękował również za zaangażowanie w tworzenie szóstej edycji kongresu oraz uczestnictwo – w wydarzeniu wzięło udział 3700 osób online, 1500 stacjonarnie, łącznie z 37 krajów, oraz 250 mówców. Profesor zaprosił także na kolejną edycję Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości. VII edycja Open Eyes Economy Summit odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2022, a jego tematem przewodnim będzie hasło „myśl o wiarygodności”.  

Jeśli chcemy być solidarni w rozwoju, to podstawą, oprócz uważności i szacunku, o których wspomniałem, jest wiarygodność. Solidarność wymaga „wychylenia się” w stronę drugiego człowieka. Nigdy nam się to nie uda, jeżeli nie będziemy wiarygodni – zakończył prof. Jerzy Hausner.

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights