Profesor Jozef Vervoort – światowy ekspert terapii uwagi słuchowej, uczeń i kontynuator pracy profesora A. Tomatisa gościem specjalnym Kongresu SPE! Już 30 marca 2022 w Warszawie odbędzie się Kongres Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Temat przewodni konferencji to “Nowe technologie wobec zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych”. Wydarzenie jest organizowane przez wydawnictwo Nowa Era oraz VULCAN – twórcę nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla oświaty.  

Gościem specjalnym konferencji będzie Jozef Vervoort – belgijski pedagog, wieloletni współpracownik i spadkobierca dorobku naukowego profesora Alfreda Tomatisa, założyciel i dyrektor ośrodka  Atlantis-VZW zajmującego się terapią zaburzeń uwagi słuchowej oraz instytutu naukowego  Mozart-Brain-Lab w Sint-Truiden w Belgii. Zdiagnozował i przeprowadził terapię ponad 40 tys. dzieci i ponad 15 tys. dorosłych.

Podczas Kongresu SPE zostaną zaprezentowane praktyczne rozwiązania, wspierające pracę z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Podczas kilkunastu wykładów i paneli dyskusyjnych, swoimi doświadczeniami z indywidualizacji nauczania podzielą się specjaliści: psychologowie, pedagodzy specjalni i terapeuci. Eksperci z zakresu edukacji cyfrowej przedstawią natomiast praktyczne aspekty pracy z Technologiami Informacyjnymi i Komunikacyjnymi (TIK). 

Według badań na 25-osobową klasę przypada średnio 8 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 70% uczniów z orzeczeniem uczy się w szkołach ogólnodostępnych. Pokolenie Alfa, które wkroczyło już do szkół podstawowych, to pokolenie rosnącej neuroróżnorodności. Uczniowie potrzebują indywidualizacji, empatii i różnorodnego podejścia w nauczaniu. Dobrze wykorzystana technologia pomaga w realizacji założeń edukacji włączającej i zindywidualizowanej – komentuje Wojciech Sak, ekspert w dziedzinie zastosowania nowych technologii w edukacji oraz funkcjonowania systemów edukacyjnych na świecie, wiceprezes VULCAN.

Kongresowi SPE będzie towarzyszył specjalny showroom technologiczny, prezentujący  różne rozwiązania dla edukacji. Uczestnicy będą mieli możliwość przetestowania edukacyjnych aplikacji mobilnych z całego rynku, wspierających pracę nauczycieli oraz zapoznania się z wyposażeniem dostępnym w ramach programów dotacyjnych „Aktywna tablica” oraz „Laboratoria przyszłości”. Zaprezentowany zostanie m.in. EMPIRIUSZ –  wirtualne laboratorium do przeprowadzania doświadczeń z chemii, SPEKTRUM AUTYZMU PRO – pierwszy na rynku multimedialny program do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu mający status wyrobu medycznego i udowodnioną w opinii klinicznej skuteczność oraz UWAGA SŁUCHOWA PRO – innowacyjny system do prowadzenia terapii audiopsychofonologicznej opartej na metodzie Tomatisa. 

Kongres SPE skierowany jest do dyrektorów szkół podstawowych oraz nauczycieli i specjalistów realizujących obowiązki edukacji włączającej w klasach 1-8, a także wszystkich pracowników oświaty, zainteresowanych aktywnym wdrażaniem TIK. Pełen program Kongresu SPE oraz warunki uczestnictwa dostępne są na stronie

Kongres SPE vulcan.edu.pl

KONGRES SPE

  • 30 marca 2022
  • godz. 8:30-16:45
  • Warszawa, Arche Hotel Krakowska
    Al. Krakowska 237
    02-180 Warszawa
  • Rejestracja: Kongres SPE (vulcan.edu.pl)
  • Prelegenci: 

Jozef Vervoort (światowy ekspert terapii uwagi słuchowej); Monika Gołubiew-Konieczna (psycholog, oligofenopedagog); Olga Przybyła-Kokot (terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, neuroterapeuta); Katarzyna Sirak (pedagog specjalny, ekspert rozwiązań cyfrowych eduSensus); Magdalena Raciniewska (terapeuta i trener metody terapii uwagi słuchowej); Wojciech Sak (ekspert w dziedzinie zastosowania nowych technologii w edukacji, wiceprezes Zarządu VULCAN); Piotr Armatowski (trener, ekspert z obszaru RODO); Joanna Elmanowska (business menadżer w dziale SPE Nowa Era); Sebastian Wasiołka (ekspert ds. edukacji zdalnej); Krzysztof Jaworski (koordynator i trener projektów edukacji cyfrowej); Adam Perzyński (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdańsku); Irena Sosin (psycholog i pedagog kliniczny)

VULCAN Największy w Polsce edu-tech z kompleksową i innowacyjną ofertą aplikacji chmurowych oraz szkoleń dla szkół, przedszkoli i samorządów. Spółka posiada ponad 30-letnie doświadczenie zarówno we wsparciu indywidualnych placówek oświatowych, gmin jak i w realizacji największych projektów edukacyjnych w Polsce. VULCAN dostarcza zintegrowany system ERP w obszarze zarządzania finansami oraz HR. Jest wiodącym dostawcą systemu rekrutacyjnego Nabór, jednego z najpopularniejszych dzienników elektronicznych UONET+ oraz systemu bibliotecznego MOL NET+. Spółka ustanawia standardy branżowe jak aplikacja Plan lekcji czy system do planowania organizacji oświaty i budżetu Sigma. Obecnie VULCAN obsługuje kilkanaście tysięcy polskich szkół i samorządów, a liczba użytkowników sięga kilku milionów. VULCAN jest częścią grupy wydawniczej Nowa Era sp. z o.o. – największego w Polsce wydawnictwa edukacyjnego.

Nowa Era to największe w Polsce wydawnictwo edukacyjne z kompleksową i nowoczesną ofertą obejmującą wszystkie etapy edukacyjne oraz wszystkie przedmioty, w tym także języki obce oraz największy w Polsce wybór kartografii szkolnej. Ofertę Grupy Nowa Era uzupełniają nowoczesne rozwiązania informatyczne, oprogramowanie wspomagające zarządzanie oświatą (firma VULCAN) oraz produkty z obszaru specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym popularna seria eduSensus. Nowa Era to również wydawca najstarszego w Europie czasopisma literackiego dla najmłodszych Świerszczyk, magazynu przyrodniczego Świerszczyk Reporter oraz kwartalnika z grami i zabawami logicznymi Świerszczyk Krzyżówki i Łamigłówki. 

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights