W dniach 23-25 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Ja, Nauczyciel wraz z Zarządem Fundacji związane z podsumowaniem działalności w roku szkolnym 2022/23 i określeniem zadań na przyszłość.

W trakcie spotkania dopełniono formalności związanych z przekazaniem zadań przez ustępujący Zarząd i przejęciem obowiązków przez Dariusza Sochackiego w funkcji Prezesa Zarządu oraz Beatę Adamczyk-Durczewską w funkcji Wiceprezeski Zarządu. 

W Radzie Fundacji, w kolejnych latach pracować będą: Iwona Chmura-Rutkowska – przewodnicząca Rady, Joanna Lamek, Wiktoria Niedzielska-Galant, Justyna Ilasz, Maciej Durczewski, Andrzej Smoliński, Marcin Korczyc.

Podsumowano zakończony rok szkolny 2022/2023 i podkreślono, że był to okres  szczególnie trudny dla edukacji w związku z powrotem uczniów do szkół po okresie pandemii, pojawieniem się w szkołach uczniów i uczennic z Ukrainy, maturami realizowanymi w podwójnym formacie, nieuzasadnionymi zmianami wymagań, głęboko niedostatecznym wsparciem nauczycielek i nauczycieli przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Podkreślono pogłębiający się kryzys w zaspokojeniu elementarnych potrzeb kadrowych placówek oświatowych, a w szczególności odczuwalny brak specjalistów i specjalistek w dziedzinie przedmiotów ścisłych oraz systemowego rozwiązania kwestii wsparcia psychologicznego dla uczniów i uczennic oraz kadry pedagogicznej w placówkach oświatowych w Polsce. 

Negatywnie oceniono nadmiar ocen wystawianych w polskim systemie kształcenia, potocznie nazywany “ocenozą” oraz skutki obecnych procedur oceniania dla prawidłowego rozwoju uczennic i uczniów wszystkich polskich szkół. Zebrani zwracali również uwagę na przeciążenie młodych ludzi wiedzą ściśle encyklopedyczną, brakiem długofalowej wizji dla edukacji branżowej oraz brakiem jasnej i uzgodnionej w konsensusie społecznym Strategii Rozwoju Edukacji w Rzeczpospolitej Polskiej.   

Rada Fundacji negatywnie ustosunkowała się do proponowanych przez ministra edukacji zmian w zasadach wynagradzania nauczycieli podkreślając, że zapowiadane działania Ministerstwa Edukacji nie ułatwią realizacji zadań oświatowych w kolejnym roku szkolnym 2023/2024. Podkreślono, że zobowiązanie Rządu Rzeczpospolitej Polskiej do wypracowania mechanizmu powiązania płac w oświacie ze średnią krajową nadal nie zostało zrealizowane, co w połączeniu z wysoką inflacją, czy kryzysem energetycznym znacząco wpłynęło na pogłębiające się od lat zubożenie nauczycielek i nauczycieli.  

Fundacja Ja, Nauczyciel postuluje głębokie zmiany zarówno w obszarze definiowania strategicznych celów edukacji jak i późniejszej ich realizacji z uwzględnieniem interesów wszystkich uczestników procesów edukacyjnych.

Jednocześnie Fundacja Ja, Nauczyciel podkreśla że nieustannie działać będzie na rzecz poprawienia warunków pracy nauczycielek i nauczycieli, jak i bardziej efektywnego wykorzystywania środków publicznych wydatkowanych na edukację oraz rozwijania umiejętności i kompetencji zarówno kadry pedagogicznej oraz uczennic i uczniów, ze szczególną dbałością o ich dobrostan, a także strategicznie, przemyślane powiązanie procesów w szkole z potrzebami dynamicznie zmieniającego się świata.

Zebranie było również okazją do podsumowania wieloaspektowej współpracy Fundacji Ja, Nauczyciel z różnymi agendami edukacji w Polsce samorządowymi i pozarządowymi, jak również z liderami i liderkami zmiany w edukacji.

Na spotkaniu wypracowano także zadania i kierunki rozwoju priorytetowych działań dla Fundacji Ja, Nauczyciel w nadchodzącym roku szkolnym.  Dyskutowano także nad długofalową perspektywą dla edukacji w Polsce. Podjęto decyzję, iż konieczna jest intensyfikacja działań badawczych, jak i popularyzatorskich oraz wykorzystanie potencjału realizowanego przez Unię Europejską European Year of Skills w kontekście dyskusji o przyszłym kształcie systemu edukacji w Rzeczpospolitej
w Polsce. 

Sopot 23-25 czerwca 2023

Dodatkowe informacje można zdobyć wysyłając maila na adres: janauczyciel@ja-nauczyciel.pl z dopiskiem: Biuro prasowe.

 

POBIERZ KOMUNIKAT

 

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights