W książce pod redakcją Jacka Pyżalskiego: „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19” jak w pigułce opisano problemy w jakich znaleźli się nauczyciele w obecnej sytuacji. 

Pomysł na książkę zrodził się po publikacji ekspertów UNESCO, którzy napisali krótki poradnik kładąc nacisk na specyfikę obecnej, trudnej sytuacji w oświacie związanej z pandemią koronawirusa.  Wskazali oni na potrzebę szybkiego dostosowania się nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych technologii w komunikacji zdalnej ze swoimi uczniami. 

Książka jest próbą poszukiwania wspólnej myśli dotyczącej tego, co jest obecnie ważne, priorytetowe, na co warto zwrócić uwagę, a co może być pułapką w działaniach nauczycielek i nauczycieli.

“Jako badacz uważam, że doświadczamy czegoś optymistycznego, że w tak szybkim tempie nastąpiła adaptacja środowiska do nauczania online i poradziliśmy sobie. Nawet jeśli ta adaptacja nie jest doskonała w wielu sytuacjach to jest i tak mistrzostwo świata, że funkcjonuje to tak jak funkcjonuje, często całkiem dobrze. Uważam, że to jest ogromny sukces środowiska nauczycielskiego. Oczywiście zdolność krytycznego przyglądania się tym działaniom i ich ulepszanie jest niezbędne.”

Jacek Pyżalski

Z recenzji:

„Zredagowany przez Jacka Pyżalskiego podręcznik zawiera teksty znakomitych uczonych i jest natychmiastową odpowiedzią środowiska akademickiego na edukacyjne konsekwencje pandemii spowodowanej przez wirusa COVID-19.”

Od autora:

Pobierz darmowy e-book

Pomyślałem, że tego typu opracowanie jest pilnie potrzebne w Polsce. Potrzebny jest rodzaj szkieletu wspólnej myśli, który pozwoli spojrzeć z dystansu na to, co i po co obecnie robimy jako nauczyciele. Co jest ważne, a co jest tylko mniej znaczącym szczegółem? Na czym skupić się najbardziej? Czego na pewno nie możemy pominąć? Wreszcie – jakie błędy w obecnej sytuacji łatwo popełnić?

Myślę, że obecnie nikt nie potrafi wyczerpująco odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Jednak wiele zmienia już samo ich zadanie i próba krytycznej na nie odpowiedzi.

Jacek Pyżalski zaprosił do współpracy liczną grupę autorów, specjalistów edukacyjnych – zarówno naukowców, jak i praktykyków.

AUTORZY i ARTYKUŁY:

? Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w dobie epidemii / Wiesław Poleszak i Jacek Pyżalski

? Jak pracować z uczniem w kryzysie w czasie pandemii COVID-19? / Tomasz Bilicki

? Neurobiologiczny kontekst edukacji zdalnej / Marek Kaczmarzyk

? Co jest obecnie ważne, a co mniej w działaniach szkół i nauczycieli? / Jacek Pyżalski

? Relacje przede wszystkim – nawet jeśli obecnie jedynie zapośredniczone / Jacek Pyżalski i Wiesław Poleszak

? Cyfrowa edukacja – potencjał, procesy, modele / Marlena Plebańska

? Strategie kształcenia na odległość / Anna Koludo

? Mamy (za) duży wybór – jak nie zgubić się wśród narzędzi cyfrowych? / Natalia Walter

? Wstrzymaj siebie, rusz ucznia: e-nauczanie a e-twórczość / Jacek Ścibor

? Ocenianie w dobie koronawirusa / Danuta Sterna

? Różne konteksty nierówności cyfrowych a wyzwania dla zdalnej edukacji – propozycje rozwiązań / Piotr Plichta

? Jak nauczyciele mogą obecnie zadbać o swój dobrostan? / Marcin Zaród

? Organizacja zdalnego nauczania / Jędrzej Witkowski

? Czego możemy nauczyć się od tych, którzy prowadzą zdalną edukację od dawna? / Łukasz Tomczyk

Pobierz darmowy e-book

GŁÓWNY PARTNER AKADEMICKI:

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

PARTNERZY AKADEMICCY:

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), EduGadki.pl, Fundacja Innopolis – akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży Re-Start, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Neurodydaktyka doktora Kaczmarzyka, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Superbelfrzy, Tarnowska Akademia Nauki, Fundacja Innopolis – Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży Re-Start.

WYDAWCA:

EduAkcja

fot: Jacek Pyżalski/Facebook

Jacek Pyżalski – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych publikacji, uczestnik i koordynator ponad 60 projektów badawczych w obszarze edukacji.

Pobierz darmowy e-book

Dodaj komentarz