Marek Mendel – członek naszej fundacji – został zaproszony do pracy w grupie doradczej powołanej przez Marszałka Województwa Opolskiego, pana Andrzeja Bułę. Jej zadaniem będzie praca nad strategią województwa opolskiego na lata 2020 – 2030 w zakresie potrzeb i propozycji planów związanych z edukacją i rynkiem pracy. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 20 września. Wśród zaproszonych osób znaleźli się m.in. przedstawiciele opolskich wyższych uczelni, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dyrektorzy opolskich szkół.

Marek Mendel na spotkaniu z Marszałkiem Województwa Opolskiego

Po obejrzeniu krótkiej prezentacji wprowadzającej, przygotowanej przez przedstawiciela departamentu urzędu marszałkowskiego, członkowie grupy w dwuosobowych zespołach próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie : „Co musimy osiągnąć w województwie opolskim do 2030 roku, by przestrzeń naszego zamieszkania zapewniała nam wysoką jakość życia?” Zebrani debatowali nad czterema obszarami zmian tj. : Kapitał ludzki, Firmy, Infrastruktura oraz Instytucje. Dalszy ciąg prac przewiduje zebranie i opracowanie wypracowanego materiału i przekazanie go zespołowi roboczemu. Już wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie. O efektach prac będziemy informować na bieżąco.

Verified by MonsterInsights