Żyjemy w świecie w którym bogactwo i intensywność wymiany myśli przekracza już od dawna granice zasięgu języków narodowych. Żyjemy również w kraju, w którym monoetniczność pozbawia nas z gruntu wrażliwości na wielokulturowość z jaką na co dzień stykają się osoby w innych krajach a perspektywicznie będą mieć styczność nasze przyszłe pokolenia.

read more
Verified by MonsterInsights