Temat seksualności jest w Polsce zaniedbany. WdŻ jest generalnie pozytywnie odbierany przez młodzież, ale nie obejmuje sporej części młodzieży. I rodzice i młodzież są zgodni, że tematy związane z rozwojem psychoseksualnym są istotne. Połowa rodziców obawia się, żeby tematów psychoseksualnych nie poruszać zbyt wcześnie, ale blisko połowa rodziców nie wie, ile dziecko w danym wieku powinno wiedzieć. Obawy biorą się z niewiedzy lub braku umiejętności rozmawiania z dziećmi o seksualności. Skąd zatem młodzi ludzie czerpią informacje o seksualności?

read more
Verified by MonsterInsights