20.11.2019 we Wrocławiu odbyła się X Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, w której uczestniczyłam jako jedna z prelegentek. Raz w roku naukowcy z całej Polski reprezentujący różne dziedziny mają niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swoich wyników badań na interdyscyplinarnej konferencji naukowej. W obecnej edycji wiele tematów dotyczyło szeroko pojętej edukacji, co wyróżniało ją na tle lat ubiegłych.

Ciekawe opracowanie przedstawiła p. Czerwińska B., terapeutka pedagogiczna, rewalidatorka, nauczycielka i trenerka TUS i TAZ – na temat działań pedagogicznych i terapeutycznych uczniów ze spektrum autyzmu w szkołach średnich. Kolejnym mocnym akcentem badawczym było wystąpienie p. Mielczarka M. na temat sfery moralnej wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Największe emocje i poczucie niesprawiedliwości wzbudziło we mnie wystąpienie dotyczące transtożsamości osób transpłciowych p. Sobańskiej A. i Smyczek K.

Poruszono również zagadnienia dotyczące agresji szkolnej, bezpieczeństwa w sieci i wiele innych ciekawych oraz potrzebnych prac naukowych. Moje wystąpienie dotyczyło zainteresowań wokół psychologii środowiskowej i socjologii przestrzeni fizycznej/architektonicznej szkoły. Fragmenty prac będą dostępne po opublikowaniu materiałów pokonferencyjnych, które udostępnię na stronie Ja, Nauczyciel.

Dr inż. arch. Joanna Zator-Skórska

Verified by MonsterInsights