18 grudnia przedstawiciele Fundacji Ja, Nauczyciel – Ewa Bachman, Dagmara Rucińska i Marek Mendel, wzięli udział w wyjątkowym spotkaniu w Senacie RP, na które zostaliśmy zaproszeni przez senatora Leszka Czarnobaja.

W spotkaniu uczestniczyła także pani senator Halina Bieda – nauczycielka, polityk i działaczka samorządowa. Tak jak zapowiadaliśmy, przekazaliśmy na ręce państwa senatorów list, w którym podkreśliliśmy znaczenie edukacji, rozumianej jako kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń odpowiedzialnych za budowanie przyszłości naszego kraju i społeczeństwa obywatelskiego, która powinna być priorytetem w funkcjonowaniu demokratycznego państwa. Podkreślając, że jest ona dziedziną szczególnie wrażliwą na wszelkie eksperymenty, a przeprowadzanie w niej zmian wymaga rozwagi, namysłu i szerokich konsultacji z najbardziej zainteresowanymi środowiskami, zwróciliśmy uwagę także na fakt, że system edukacji tworzą ludzie – rodzice, uczniowie, pracownicy oświaty i że to oni powinni być przedmiotem troski i opieki ze strony państwa. Nie zapomnieliśmy też o samorządach, które w ostatnich latach ponoszą największy ciężar wprowadzania reformy, borykając się z coraz to nowymi zadaniami, często przerastającymi ich możliwości finansowe.

Wraz z listem przekazaliśmy „21 postulatów”, które wiosną poddawaliśmy ocenie uczestników Narad Obywatelskich o Edukacji. Nasi gospodarze wyrazili ogromną troskę o dobro edukacji oraz zainteresowanie różnorodnymi możliwościami współpracy. Podobnie jak my, mają nadzieję, że dzięki dialogowi i współdziałaniu wielu środowisk, polskie placówki oświatowe będą mogły stać się zarówno lepszym środowiskiem dla rozwoju młodego pokolenia, jak i ciekawym, dobrym miejscem pracy dla wszystkich pracowników oświaty. Omawiając możliwości dalszych konsultacji wspólnie doszliśmy do wniosku, że wszelkie prace nad zmianami w polskiej oświacie należy zacząć od stworzenia nowych, lepiej dostosowanych do szybko zmieniającej się rzeczywistości ram dla funkcjonowania edukacji. Spotkanie zaliczamy do bardzo udanych i niezwykle obiecujących.

Verified by MonsterInsights