W dniach 30.09. – 02.10. w Zakopanem odbył się XIV Kongres Zarządzania Oświatą OSKKO. Fundację Ja, Nauczyciel reprezentowali na nim: Emilia Ogonowska-Jaroń i Marek Mendel. W wystąpieniu podczas debaty przedstawili oni działania i projekty w obszarze edukacji, których Ja, Nauczyciel jest pomysłodawcą lub współorganizatorem w ostatnim okresie. Są to między innymi: NOoE – Narady Obywatelskie o Edukacji, Kwadratowy Stół, czy Koalicja dla Edukacji. 

Zainteresowanie uczestników Kongresu wzbudziła prowadzona przez nas Akcja #PolitycyDoTablicy, która przyczynia się do rozszerzonego dialogu na tematy oświatowe w środowisku politycznym. Aprobatę wzbudził także pomysł Kooperatywy Edukacyjnej – inicjatywy Ja, Nauczyciel skierowanej do pracowników oświaty, w celu zorganizowania sieci regionalnych Klubów Nauczycielskich, form samopomocy, polegających na wzajemnym wsparciu między nauczycielami, edukatorami i wszystkimi, którym zależy na poprawie jakości edukacji.

Podczas Kongresu przedstawiciele Fundacji zabierali także głos w innych dyskusjach. W temacie: „Jak nie zmarnować talentów polskich dzieci”, Emilia Ogonowska-Jaroń, która w codziennej pracy kształci wybitne talenty w szkole muzycznej, porównała ucznia do nieoszlifowanego diamentu, który stanie się brylantem tylko wtedy, gdy nauczyciel będzie dla niego wyrozumiałym partnerem, mistrzem rozwijającym w nim, to, co najlepsze. Zaapelowała do nauczycieli kształcenia ogólnego, by nie wymagali w swojej pracy od uczniów bycia najlepszym w każdej dziedzinie, jeśli ci mają osiągnięcia w zupełnie innym kierunku oraz, aby nie piętnować obniżonej frekwencji na zajęciach ogólnokształcących, jeśli ta wynika z udziału ucznia w kształceniu kierunkowym, gdy bierze udział w turniejach, zawodach, czy koncertach rozwijając swoje pasje i zainteresowania.

W dyskusji na temat tworzenia jakości edukacji Marek Mendel zwrócił uwagę na konieczność wsparcia w pracy nie tylko dyrektorów i nauczycieli, ale także pracowników niepedagogicznych. Zaznaczył, że dobrą praktyką byłoby organizowanie szkoleń dla administracji i obsługi, by podnieść kompetencje, ale przede wszystkim budować relacje w zespole kadrowym.

Verified by MonsterInsights