Fundacja Ja, Nauczyciel, reprezentująca ponad 66 tysięcy nauczycielek i nauczycieli z całej Polski, pragniemy zwrócić się do Pani z prośbą o uwzględnienie naszych propozycji w kwestii komunikowania zmian w zakresie wynagradzania nauczycieli_ek. Zależy nam równocześnie na zainicjowaniu stałego dialogu i współpracy na rzecz poprawy sytuacji oświaty w naszym kraju.

read more

Open Eyes Economy Summit z kampanią  społeczną o relacji pokoleń! Warsztaty, spotkania i rozmowy, wspólne działania artystyczne oraz nowe rozwiązania  oparte na międzypokoleniowym dialogu – to efekty kampanii społecznej towarzyszącej VI  edycji Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit.  Hasło kampanii „GeneRacje: mają swoje racje” skupiającej się na relacjach pokoleniowych  jest także myślą przewodnią tegorocznego kongresu OEES.  

read more
Verified by MonsterInsights