Od wielu lat my wszyscy – nauczyciele, nauczycielki, dyrektorki i dyrektorzy, organizacje społeczne, samorządowcy – pracujemy na rzecz realnej zmiany w społeczeństwie obywatelskim. Podejmujemy działania, tworzymy narzędzia i kanały komunikacji, aby oddziaływać na społeczność szkolną, by potrafiła odważnie podejmować działania upowszechniające ideę ekonomii społecznej, jako podstawowego narzędzia do rozwoju społeczności lokalnych.

read more
Verified by MonsterInsights