Od wielu lat my wszyscy – nauczyciele, nauczycielki, dyrektorki i dyrektorzy, organizacje społeczne, samorządowcy – pracujemy na rzecz realnej zmiany w społeczeństwie obywatelskim. Podejmujemy działania, tworzymy narzędzia i kanały komunikacji, aby oddziaływać na społeczność szkolną, by potrafiła odważnie podejmować działania upowszechniające ideę ekonomii społecznej, jako podstawowego narzędzia do rozwoju społeczności lokalnych.
W imieniu Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość oraz organizacji partnerskich zapraszamy 25.10.2022 do Szczecina na Konferencję „Ekonomia Społeczna dla szkół”.
W trakcie Konferencji zaprezentujemy efekty projektu „Ekonomia społeczna dla szkół” zaprosimy Państwa do debaty na temat roli ekonomii społecznej i edukacji ekonomicznej w rozwoju młodego pokolenia.

Korzyści dla uczestników i nauczycieli

✔ scenariusze zajęć przedmiotowych
✔ scenariusze zajęć dodatkowych
✔ scenariusz wizyty studyjnej
✔ filmy edukacyjne
✔ przykłady dobrej praktyki
✔ gry edukacyjne
✔ poradnik zakładania spółdzielni uczniowskiej

Termin Konferencji

25.10.2022

Miejsce Konferencji

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin

ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights