Fundacja BNP Paribas już po raz 21. rekrutuje do programu stypendialno-rozwojowego „Klasa” dla ósmoklasistów, którzy chcieliby uczyć się w dobrych liceach w dużych miastach. Zapraszamy do poznania jego historii, kryteriów przyjęcia, oferty dla stypendystów oraz listy szkół partnerskich. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 trwa do 16.04.2023 roku.

A może znają Państwo uczniów i uczennice, którzy mogliby skorzystać z programu? Serdecznie zachęcamy do przekazania im informacji o naborze, a także ich rodzicom, dyrektorom z państwa szkół podstawowych oraz organizacjom, które mają kontakt z aspirującą i zaangażowaną społecznie młodzieżą o trudniejszej sytuacji materialnej.

Więcej informacji na stronie

www.programklasa.pl

„Klasa” w liczbach

„Klasa” to autorski program stypendialno-rozwojowy Fundacji BNP Paribas dla aspirujących absolwentów szkół podstawowych z rodzin o skromniejszych możliwościach finansowych, którzy chcą kontynuować naukę w większych miastach.

Program powstał w 2003 roku z inicjatywy fundatora, Banku BNP Paribas, co czyni go jednym z najstarszych programów stypendialnych tego typu w kraju. Od 2006 roku projekt koordynuje Fundacja BNP Paribas. Przez 20 lat ze wsparcia skorzystało 873 stypendystów z 525 miejscowości w Polsce, a Bank BNP Paribas przekazał na ten cel ponad 26,7 miliona złotych.

„Klasa” to dużo więcej niż tylko stypendium

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie ósmych klas w trudniejszej sytuacji finansowej, którzy marzą o nauce w liceach poza miejscem zamieszkania. Fundacja zapewnia im m.in. pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum, m.in. internat, wyżywienie, kieszonkowe, podręczniki, wycieczki szkolne, spotkania rozwojowe, stałą opiekę wychowawcy i pedagogów, stypendium finansowe na I roku studiów, udział w wyjazdach integracyjnych i wakacyjnych, wsparcie działań wolontariackich, dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwenci Klasy. Ponad to nad uczestnikami czuwa kadra pedagogów, która pomaga młodzieży m.in. w integracji i odnalezieniu się w nowym środowisku.

Kryteria przyjęcia do programu

Dobre wyniki w nauce: średnia ocen powyżej 4,0 po I semestrze ósmej klasy szkoły podstawowej i/lub tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego i/lub inne osiągnięcia społeczne, naukowe, artystyczne, chęć nauki w jednym z liceów partnerskich oraz gotowość do zamieszkania w internacie, motywacja do dalszego rozwoju i zainteresowanie działaniami społecznymi, dochód poniżej 1 700 zł na osobę w rodzinie (aplikować mogą także osoby
z wyższym dochodem, ich wnioski będą rozpatrywane w rekrutacji uzupełniającej),
rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkoły podstawowej.

Program jest otwarty na młodzież z całej Polski, choć w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby:
z miejscowości do 150 tys. mieszkańców, wychowujący się w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej z całego kraju.

Licea partnerskie

Stypendyści kontynuują naukę w jednym z liceów partnerskich „Klasy”. Są to:

VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie 

http://liceum7.edu.pl

XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

http://lo14.wroc.pl

I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

http://www.nowodworek.krakow.pl

III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

http://www.lo3.gdynia.pl

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

http://13lo.szczecin.pl

III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku

http://3lo.bialystok.pl

Zachęcamy do przekazania informacji o naborze młodzieży, z którą na co dzień Państwo pracują, ich rodzicami czy zaprzyjaźnionymi miejscami. Materiały do pobrania (ulotkę, plakat, podstawowe informacje) znajdą Państwo na stronie www.programklasa.pl.
Aby aplikować, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.programklasa.pl 

Fundacja czeka na zgłoszenia do 16 kwietnia 2023 r. xxx

Zachęcamy także do kontaktu z Fundacją BNP Paribas pod numerami telefonów

+48 22 56 21 902 

+48 725 993 680

e-mail klasa@bnpparibas.pl

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights