Ruszyła rekrutacja do III edycji Szkoły Równego Traktowania (SRT), bezpłatnego programu antydyskryminacyjnego dla nauczycielek i nauczycieli. Celem projektu jest budowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego, wolnego od dyskryminacji, przemocy i wykluczenia. Chcemy to osiągnąć działając od podstaw, czyli za sprawą aktywności nauczycielek i nauczycieli. To właśnie one i oni, po uprzednim przeszkoleniu, staną się równościowym motorem napędowym w swoim środowisku lokalnym. Jest to tym bardziej istotne w obecnym czasie, gdy współczesna szkoła mierzy się z szeregiem wyzwań: dyskryminacją, przemocą (psychologiczną i fizyczną), narastaniem konfliktów, kryzysami psychologicznymi, wyobcowaniem. Wychodzimy naprzeciw wszelkim trudnościom!

Obecna, III edycja, będzie realizowana przez cały 2022 rok. 60 nauczycielek i nauczycieli z całej Polski weźmie udział w warsztatach (stacjonarnych i online) o tematyce równościowej, psychoedukacyjnej oraz z zakresu radykalizacji postaw młodzieży. Następnie uczestniczki i uczestnicy przeprowadzą własny projekt antydyskryminacyjny w swojej placówce edukacyjnej lub społeczności lokalnej. Na koniec odbędzie się konferencja podsumowują III edycję SRT. Zostanie również wydana publikacja opisująca efekty projektu.    

Ponadto, każdej osobie zakwalifikowanej do projektu będą przysługiwały: tutoring oraz konsultacje psychologiczne (online).  

W programie przewidzieliśmy: 

  • Dwa weekendowe szkolenia antydyskryminacyjne (w Warszawie lub okolicach); 
  • Warsztaty psychoedukacyjne; 
  • Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa społecznego; 
  • 5 szkoleń antydyskryminacyjnych online; 
  • Konferencję na temat dyskryminacji w szkołach; 
  • Wsparcie psychologiczne; 
  • Tutoring z doświadczonymi trenerami antydyskryminacyjnymi; 
  • Realizację własnego projektu z zakresu praw człowieka.

Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. Pokrywamy koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu podczas szkoleń stacjonarnych. 


Kwestionariusze zgłoszeniowe należy składać do 12.12.2021 mailowo na adres: 

agnieszka.bader-chudy@geremek.pl 

lub pocztą na adres: 

ul. Wilcza 9a/7, 00-538 Warszawa

Nauczycielko, Nauczycielu – jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o Szkole Równego Traktowania, zgłoś się na webinarium informacyjne.

Odbędzie się ono 23.11.2021 o godz. 18:30.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights