W sobotę, 23 października, w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się  inauguracja trzydziestego ósmego roku Programu ZDOLNI. Podczas uroczystości ciągle rosnąca  społeczność Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci powita uczniów, zakwalifikowanych  w tegorocznej rekrutacji do udziału w wyjątkowej intelektualnej i twórczej przygodzie, która  budzi ciekawość i zachęca do podejmowania wspólnych inicjatyw.  

Jedyny taki program wspierania talentów  

Program ZDOLNI Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci to wyjątkowa, ogólnopolska inicjatywa  wspierająca młodych ludzi z pasją, tworzona we współpracy z setkami naukowców i artystów  z najlepszych uniwersytetów, placówek badawczych i uczelni artystycznych w Polsce. Dzięki  niemu młodzi pasjonaci różnych dziedzin uczestniczą w specjalnie przygotowanych zajęciach  prowadzonych przez największe autorytety i pod ich okiem samodzielnie pracują nad  nurtującymi ich zagadnieniami. Młodzi muzycy koncertują we wspaniałych wnętrzach (m.in.  w Zamku Królewskim i Łazienkach Królewskich), a plastycy wystawiają prace w  renomowanych galeriach. Co nie mniej ważne, uczestnicy Programu ZDOLNI mogą w  Funduszu spotkać rówieśników o podobnych zainteresowaniach, wspólnie prowadzić  projekty badawcze i artystyczne, pomagać sobie, inspirować się nawzajem, nawiązywać  znajomości i przyjaźnie. 

Więcej o Programie ZDOLNI:

https://fundusz.org/program-zdolni

– 23 października pokazaliśmy kolejnemu rocznikowi funduszowców jak niezwykłe  jest środowisko, do którego trafili i jak wielką szansę daje im bycie częścią tej wspólnoty.  Szansę na rozwój pasji i talentu, ale przede wszystkim szansę na dzielenie się owocami tego  talentu i wykorzystanie ich dla dobra innych. Myślę, że udział w Programie ZDOLNI w jakiś  sposób kształtuje charakter i często zmienia nastawienie do życia i pracy. Właśnie dlatego  dla znacznej części uczestników tego spotkania będzie to pierwszy krok w zupełnie nowy  świat, w którym – mam nadzieję – będą chcieli pozostać na długo i do którego mogą wnieść  też cząstkę siebie. – mówi Maria Mach, Prezes Zarządu i Dyrektorka Biura Krajowego  Funduszu na rzecz Dzieci. 

Fizyka ruchu owiec, edukacyjna rola wykonawcy i czytanie pod prąd, czyli zajęcia na start 

By sprostać funduszowej misji, którą świetnie podsumowuje nasza sentencja przewodnia:  „Budzimy ciekawość”, podczas Inauguracji zaprezentowaliśmy dokonania naukowe trójki stypendystów Programu ZDOLNI: Piotra Maksymiuka ze Świdnika, ucznia Prywatnego Liceum  Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie, w Programie ZDOLNI od 2018 roku,  opowie o swoich poszukiwaniach związanych z informatyką, aeronautyką, astronomią i fizyką. Martyny Najmrockiej ze Słupska, uczennicy tamtejszego II Liceum  Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, podopieczna Funduszu od 2020 roku mówiła o tym, jak łączy filozofię z biologią oraz Katarzyny Kiebały z Krzywej, uczestniczki Programu  ZDOLNI w latach 2019-2021, a obecnie studentki Międzywydziałowych Indywidualnych  Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, która kontynuuje swoją przygodę  odkrywania antyku.  

Po uroczystości w Zamku Królewskim nasi nowoprzyjęci stypendyści mogli uczestniczyć  w jednym z czterech wykładów przygotowanych przez absolwentów programu: 

Marta Wryk, mezzosopranistka związana z Oper Bielefeld, prowadząca liczne warsztaty dla  młodzieży i dorosłych, opowie o edukacyjnej roli wykonawcy i niesłusznie zapomnianych  kompozytorkach. Dr Karolina Krasuska z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu  Warszawskiego poprowadzi wykład pt. Czytanie pod prąd: o kulturoznawczych podejściach  do literaturoznawstwa. Prof. Piotr Szymczak z Instytutu Fizyki Teoretycznej na Wydziale  Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zaproponuje prezentację pt. Układy złożone okiem  fizyka: fizyka ruchu owiec, ludzi i samochodów. Z kolei prof. Paweł Golik (Instytut Genetyki  i Biotechnologii, Wydział Biologii UW), który oprócz pracy ściśle badawczej współpracuje też  z artystami tworzącymi na pograniczu nauki i sztuki, będzie mówił o jednym z aspektów  swojej pracy. 

Prawie 500 stypendystów Programu ZDOLNI w roku 2021/22 

W roku szkolnym 2021/22 niemal 500 utalentowanych młodych ludzi będzie pracować,  badać, ćwiczyć i sprawdzać się pod okiem wyśmienitej kadry naukowej i artystycznej. To  uczniowie z całej Polski, od największych miast, po niewielkie miejscowości. Najmłodsi  uczestnicy tegorocznego Programu ZDOLNI chodzą do 5-6 klas szkoły podstawowej, najstarsi  przygotowują się do matury w 2022 roku. Wśród stypendystów 299 osoby to młodzi  naukowcy, 174 – muzycy instrumentaliści, a 18 – uzdolnieni plastycy.  

Więcej o wynikach tegorocznej rekrutacji:

https://fundusz.org/aktualnosci/program-zdolni w-roku-2021-22

Dodaj komentarz