Szanowna Pani Minister Edukacji,

jako Fundacja Ja, Nauczyciel, reprezentująca ponad 66 tysięcy nauczycielek i nauczycieli z całej Polski, pragniemy zwrócić się do Pani z prośbą o uwzględnienie naszych propozycji w kwestii komunikowania zmian w zakresie wynagradzania nauczycieli_ek. Zależy nam równocześnie na zainicjowaniu stałego dialogu i współpracy na rzecz poprawy sytuacji oświaty w naszym kraju.

Fundacja Ja, Nauczyciel powstała w 2019 roku jako kontynuacja oddolnego ruchu nauczycielskiego, który zainicjował największy w historii strajk oświaty. Naszą misją jest stworzenie przestrzeni dla osób profesjonalnie zajmujących się uczeniem oraz przyjaciół wspierających zmiany w edukacji. Działamy na wielu płaszczyznach, m.in. prowadzimy serwis oświatowy Ja, Nauczyciel’ka oraz moderujemy dyskusje w środowisku nauczycielskim, facylitujemy procesy partycypacyjne, przygotowujemy i publikujemy raporty, analizy, opinie, prowadzimy działania lobbingowe i interwencyjne, organizujemy szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy. Administrujemy i moderujemy dyskusje w największym w Polsce forum nauczycielskim, które liczy ponad 10% ogółu nauczycielek_li w Polsce. To ważne źródło wiedzy, doświadczeń, opinii i pomysłów nauczycieli “z pierwszej linii frontu”.

Jako Fundacja Ja,Nauczyciel chcemy być partnerem dla resortu edukacji, który ma wpływ na kształtowanie polityki oświatowej. Uważamy, że nasza perspektywa, kompetencje i zasoby mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów i wyzwań, przed którymi stoi polska szkoła. Chcemy być głosem nauczycieli, których interesy często są pomijane lub lekceważone przez decydentów. Chcemy być także mostem między nauczycielami a ministerstwem, który ułatwi wzajemne zrozumienie, komunikację i współpracę. 

W związku z ostatnim komunikatem wydanym przez ministerstwo dotyczącym podwyżek dla nauczycieli [1], chcielibyśmy wyrazić nasze stanowisko i oczekiwania środowiska nauczycielskiego skupionego w grupie Ja, Nauczyciel. 

Doceniamy zapowiedź znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, który jest długo oczekiwanym i zasłużonym krokiem w kierunku podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela. Zauważamy równocześnie, że sposób przedstawienia tych podwyżek budzi wiele negatywnych reakcji i niezadowolenia w środowisku. Wynika to z faktu, że ministerstwo podaje kwoty wynagrodzenia średniego, lub podwyżki w odniesieniu do wynagrodzenia średniego, zamiast mówić o wynagrodzeniu zasadniczym, które jest stałą kwotą, stanowiącą podstawę do obliczania składek i podatków. Wynagrodzenie średnie zawiera wiele dodatków i nagród, których nauczyciele nie otrzymują regularnie lub wcale. Dlatego nauczyciele uważają, że jest to sposób mylący i nieodzwierciedlający rzeczywistej sytuacji finansowej nauczycieli. Domagają się, aby w duchu pełnej transparentności, którą członkowie koalicji 15 października deklarowało wielokrotnie, ministerstwo podawało informacje o wynagrodzeniu zasadniczym, które jest bardziej wiarygodnym i przejrzystym wskaźnikiem dochodów nauczycieli. W ten sposób nie będzie utrwalane przekonanie, że ta władza tak samo jak poprzednia manipuluje informacjami w celach wizerunkowych. 

Jako jedna z organizacji członkowskich koalicji SOS dla Edukacji [2] i współautorki_rzy Mapy Drogowej Dla Edukacji jesteśmy chętni i kompetentni do oddolnego wspomagania i informowania resortu edukacji w kwestiach mających wpływ na status zawodowy i jakość pracy nauczycieli, takie jak: czas pracy, awans zawodowy, ocena pracy, urlop wypoczynkowy, wsparcie psychologiczne, szkolenia, warunki pracy, programy nauczania, egzaminy, ocenianie uczniów, itp. Uważamy, że podwyżki płac nie wystarczą, jeśli nie będą towarzyszyć im głębokie zmiany w systemie edukacji, które uwzględnią interesy i potrzeby wszystkich uczestników procesu kształcenia. Dlatego apelujemy o otwarcie dialogu i współpracy z ministerstwem edukacji, w którym Fundacja Ja, Nauczyciel chce być aktywnym i konstruktywnym partnerem i kanałem komunikacji.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd i Rada Fundacji Ja, Nauczyciel

Dariusz Sochacki

Beata Adamczyk-Durczewska

Prof. Iwona Chmura-Rutkowska

Wiktoria Niedzielska-Galant 

Justyna (Inka) Ilasz

Maciej Durczewski

Joanna Lamek

Marcin Korczyc

Andrzej Smoliński

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights